post

We zijn over de helft!

Alle gemeenten zijn in april aangeschreven met het verzoek om voor 2019 de VA Fryslân te subsidiëren met € 0,10 per inwoner. Subsidieaanvragen moeten bij iedere gemeente het gebruikelijke traject doorlopen, maar nu beginnen de antwoorden binnen te komen. En die zijn tot nu toe allemaal positief! Een aantal grotere gemeenten zoals Leeuwarden, Heerenveen, De Fryske Marren en Waadhoeke hebben de gevraagde bijdrage toegezegd, maar we zijn net zo blij met de € 93 van Schiermonnikoog. Het gaat immers naast de financiering ook om draagvlak in de provincie voor het werk van de VA Fryslân: ‘het aanbieden van trainingen en workshops voor de Friese vrijwilligers en mantelzorgers op één centrale plek’.

Met de toezeggingen tot nu toe zijn we over de helft van het benodigde bedrag. We hebben er alle vertrouwen in dat ook de andere gemeenten de gevraagde bijdrage zullen toezeggen. Wordt vervolgd!

Dit artikel delen via
EmailFacebookTwitterLinkedIn