post

Vrijwilligers Academie Fryslân bouwt aan de toekomst

De VA Fryslân (Vrijwilligers Academie Fryslân) begint aan een nieuwe fase. Nu de pilot is afgerond hebben tien kernpartners besloten om samen de schouders eronder te zetten om van VA Fryslân een toekomstbestendige, organisatie te maken.

Partoer is naast Sport Fryslân, Wellzo, Zorggroep Alliade, Patyna, KEaRN Welzijn, Doarpswurk, GGZ Friesland, Caleidoscoop en Miks Welzijn één van de tien partners. Als initiatiefnemer van de VA Fryslân blijft Partoer in 2018 penvoerder en financieel eindverantwoordelijk. ,,Samen gaan we er tijd en energie in steken om van de VA Fryslân iets moois te maken. Voor ons is dit een belangrijke stap in het voortbestaan van de academie’’, stelt Els Hiemstra die namens Partoer coördinator is van de VA Fryslân.

Het komende jaar moet duidelijk worden hoe de verschillende partijen de VA Fryslân toekomstbestendig kunnen maken. Aan de hand van de zogenaamde Lego Serious Play Methode is hier inmiddels een start mee gemaakt.

Ondertussen blijft de ‘winkel’ van de VA Fryslân uiteraard gewoon open en worden er volop trainingen en workshops aangeboden voor vrijwilligers én mantelzorgers.  Ook in 2018 zijn er vouchers beschikbaar voor gratis trainingen en workshops en de VA Fryslân verzorgt het trainingsaanbod voor vrijwilligers voor LF2018. Kijk voor meer informatie over vrijwilligerswerk voor LF2018 en Frij-Stipers, op www.frij-stiper.frl

  
Dit artikel delen via
EmailFacebookTwitterLinkedIn