post

VA Fryslân: onmisbaar in Fryslân

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar in de Nederlandse maatschappij. Ze zorgen voor naasten, een bloeiend verenigingsleven en organiseren tal van activiteiten en evenementen. Tegelijkertijd worden wet- en regelgeving strenger en stellen we hogere eisen aan de mensen die het werk doen. Om vrijwilligers en mantelzorgers beter te ondersteunen  biedt de Vrijwilligers Academie Fryslân (VA Fryslân) uitkomst door trainingen en workshops op maat aan te bieden.

De VA Fryslân bestaat ruim twee jaar. In die twee jaar is een netwerk opgebouwd van meer dan twintig organisaties die samenwerken ten aanzien van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en mantelzorgers. ,,De komende tijd is het belangrijk om een campagne op te zetten waardoor alle vrijwilligers en mantelzorgers ook daadwerkelijk weten waar ze moeten zijn voor trainingen en workshops. Samen willen wij de schouders eronder zetten om daar meer bekendheid aan te geven’’, aldus coördinator Els Hiemstra van de VA Fryslân.

Vrijwilligers onmisbaar

Uit de cijfers blijkt dat bijna 1300 mensen hebben deelgenomen aan tientallen verschillende trainingen. Het meest populair waren de Instructie Verantwoord Alcohol Schenken, Training Basisvaardigheden en Sociale Hygiëne. Ook de maatwerktrainingen Omgaan met Privacy, Eenzaamheid en PGB/Schuldhulpverlening waren in trek. Het zogenaamde voucherproject was eveneens een groot succes.  Met deze voucher van de provincie Fryslân kregen alle Friese vrijwilligers de kans om gratis een training of workshop te volgen via de Vrijwilligers Academie Fryslân.  ,,Wij vinden het belangrijk om vrijwilligers op deze manier goed te ondersteunen. Vrijwilligers zijn in onze ‘mienskip’ immers onmisbaar’’, aldus gedeputeerde Michiel Schrier. Overigens kunnen de vouchers nog tot april ingezet worden. Daarna is de pot leeg.

Past bij huidige tijd

De kerngroep van de VA Fryslân bestaat uit Sport Fryslân, GGZ Fryslân, WELLZO, Zorggroep Alliade, Doarpswurk, KEaRN welzijn en Partoer (penvoerder). Deze organisaties gaan er weer tegenaan om van VA Fryslân een toekomstbestendige organisatie te maken. Volgens Jan Hendrik Jansen van Doarpswurk past de Vrijwilligers Academie Fryslân precies bij de huidige tijd waarin de overheid steeds meer van vrijwilligers verwacht. ,,Zij moeten zichzelf redden en hun eigen zaken regelen. In de praktijk zie je ook dat dat steeds meer gebeurt. Inwoners komen met goede initiatieven. Maar je kunt ze niet helemaal aan hun lot overlaten. Het is belangrijk om de vrijwilligers goed te ondersteunen en te faciliteren. Dáár is de Vrijwilligers Academie voor. Het mooie van zo’n vrijwilligersacademie is bovendien dat iedereen van elkaars ervaring kan leren zodat ze niet steeds het wiel opnieuw hoeven uit te vinden’’, aldus Jansen.

Alles onder één dak

Ook Anne Jochum de Vries van Sport Fryslân merkt dat er van (sport)verenigingen steeds meer wordt gevraagd en dat er hogere eisen aan vrijwilligers worden gesteld. ,,Een positief pedagogisch sportklimaat is enorm belangrijk en dit betekent dat je het kader van de vereniging moet opleiden en begeleiden; niet alleen technisch, maar breed opgeleide trainers die goed met de jeugdleden om kunnen gaan. Datzelfde geldt voor mantelzorgers. We willen dat mensen langer thuis blijven wonen, maar hoe kun je ervoor zorgen dat al die mantelzorgers daarbij op een juiste manier hulp kunnen bieden? Daarom is het zo belangrijk dat er één plek is waar al die verschillende trainingen en cursussen worden aangeboden door goede docenten en op een geschikte locatie. Wij moeten ze een stevige basis kunnen bieden waardoor ze hun vrijwilligerswerk goed kunnen doen. Bij de Vrijwilligers Academie is alles onder één dak, het is efficiënt en je weet zeker dat de kwaliteit van de trainingen hoog is. Dat komt de ‘mienskip’ uiteindelijk ten goede.’’

Dit artikel delen via
EmailFacebookTwitterLinkedIn