Werken met vluchtelingen uit Eritrea

22-11-2017

De afgelopen jaren zijn een behoorlijk aantal vluchtelingen uit Eritrea naar Nederland gekomen. Vrijwilligers en organisaties krijgen binnen hun contacten en werkzaamheden te maken met verschillen in cultuur en omgangsvormen tussen Nederland en Eritrea. Als vrijwilliger en professional ben je pas bewust van je eigen cultuur, je eigen gedrag en overtuigingen, op het moment dat je geconfronteerd wordt met een andere cultuur: andere mensen die andere overtuigingen hebben. 

In “Werken met vluchtelingen uit Eritrea” wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van Eritrea en wat dat de afgelopen jaren betekent heeft voor het land en de cultuur. Er wordt bekeken welke  routes vluchtelingen uit Eritrea nemen om naar Europa gaan en wat ze tijdens hun vlucht mogelijk meegemaakt hebben. Waar lopen vluchtelingen uit Eritrea in Nederland tegenaan bij hun integratie traject en hoe kun je dat oppakken? Je leert cultuurverschillen tussen Nederland en Eritrea beter te herkennen en je vergroot je inzicht in het ontstaan van misverstanden in communicatie.

Omschrijving:

In “Werken met vluchtelingen uit Eritrea” wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van Eritrea en wat dat de afgelopen jaren betekent heeft voor het land en de cultuur. Er wordt bekeken welke  routes vluchtelingen uit Eritrea nemen om naar Europa gaan en wat ze tijdens hun vlucht mogelijk meegemaakt hebben.

Resultaat:

Na afloop van deze training hebben de deelnemers inzicht in:

  • de cultuur van mensen uit Eritrea
  • de invloed van cultuur op het eigen denken en handelen en hoe dat handelen bij een ander soms heel anders kan liggen
  • de gevolgen van vluchten uit Eritrea en wat een vluchteling tijdens een vlucht tegen kan komen
  • het effect van migratie op iemand en welke problemen / uitdagingen daarbij naar voren kunnen komen
  • basale (interculturele) communicatie en hoe je misverstanden daarbij kunt voorkomen

Voor wie:

De training “Werken met vluchtelingen uit Eritrea” is bedoeld voor iedereen die werkt met mensen uit Eritrea, meer kennis wil hebben over vluchtelingen uit Eritrea en die zijn interculturele communicatievaardigheden wil verbeteren.

Waar:

In overleg

Trainer:

Auke Kunnen