Omgaan met Verlies en Rouw

Vrijwilligers komen regelmatig in situaties terecht waar ze moeten omgaan met verlies en rouw van mensen (cliënten en mantelzorgers) die een ingrijpende verandering in hun leven meemaken of een verlies hebben meegemaakt en hierom rouwen. Omgaan met die situaties is lang niet altijd gemakkelijk. Soms weet u niet goed te reageren en is het moeilijk om de juiste woorden te vinden.

Wat kunt u als vrijwilliger betekenen voor de ander? Als vrijwilliger kunt u bijdragen aan de veerkracht van de ander en aansluiten bij diens behoefte op dat moment. Iets weten over rouw kan helpen om hierover duidelijkheid te krijgen. Inzicht hebben in de impact van eigen opvattingen over rouwen is daarbij essentieel. In de training wordt op aansprekende en interactieve wijze ingegaan op het thema a.d.h.v. praktische en herkenbare voorbeelden. We brengen lichtheid aan in onze aanpak, in een positieve en veilige sfeer.

Resultaat:

 

Deelnemers vergroten hun inzicht in:

  • Verschillende soorten verlieservaringen
  • Reacties op een verlies: herkennen van rouwgedrag
  • Beelden over rouw: typering rouwcultuur, clichés en aannames
  • Hedendaagse opvattingen over verlies en rouw: het duale proces (herstel- en verliesgerichte aandacht)
  • Steunend aanwezig zijn bij verlies en rouw: bieden van betrokkenheid, geborgenheid en aandacht.

Voor wie:

 

Vrijwilligers in welzijn, informele zorg en sociale hulp, zoals maatjes, buddy’s, bezoekvrijwilligers, sociaal netwerkers, respijtzorgvrijwilligers e.d.

Waar:

Locatie in overleg

Trainer:

Lies Willers of Ellen Joormann

Cursusmateriaal:

Hand-out met relevante achtergrondinformatie voor de deelnemers beschikbaar