Sociale Hygiëne

08-10-2020

Dorpshuizen, sportverenigingen en andere organisaties die alcohol schenken moeten voldoen aan de wettelijke eisen die zijn vastgelegd in de Drank- en Horecawet. Het diploma “Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne” is verplicht bij het aanvragen van een drankvergunning bij de gemeente. Sociale Hygiëne gaat niet alleen over alcohol, maar ook over drugs, gokken, gastvrijheid, enz.

Tijdens de cursus leer je hoe je het best in actie kunt komen in bepaalde situaties.

Omschrijving

Dorpshuizen en sportverenigingen die een kantine in eigen beheer hebben, waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens de wet verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Een vergunning kun je aanvragen bij de gemeente.

Om voor een vergunning in aanmerking te komen moeten twee leidinggevenden beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne.

Het diploma geeft handreikingen voor handhaving en naleving van wettelijke bepalingen. De verklaring krijgt u als u meedoet aan de cursus van Sport Fryslân/Doarpswurk en slaagt voor de cursus.

Resultaat

Je weet wat de regels zijn omtrent het gebruik van alcohol in de kantine. Je kunt handelend optreden, zowel preventief als in het kader van handhaving.

Voor wie?

Bestuurders van dorpshuizen en sportverenigingen

Trainer(s)

Johan de Boer namens Sport Fryslân en Doarpswurk

Cursusmateriaal

Theorieboek + examentraining (inbegrepen in de cursusprijs)

Bijzonderheden

De eerste avond is op donderdag 8 oktober, de tweede avond op donderdag 22 oktober en het examen is op donderdag 5 november 2020.

De cursus gaat door bij minimaal 12 deelnemers, het maximum aantal deelnemers is 20. Opgave mogelijk tot uiterlijk 24 september 2020.

Beschikbare data
do 08 Ok
19.30 - 22.00 uur
Beetsterzwaag
VOL
Adres:
Contactpersoon:
Bijzonderheden