Sociale Hygiëne

17-10-2019

Sociale Hygiëne is een belangrijk diploma in de horeca en met name drankverstrekkende bedrijven omdat de ‘Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne’ verplicht is voor bedrijven die alcohol schenken. Ze moeten aan wettelijke eisen voldoen die zijn vastgelegd in de Drank- en Horecawet. Tijdens de cursus leer je hoe je het best in actie kunt komen in bepaalde situaties.

Omschrijving

Dorpshuizen en sportverenigingen die een kantine in eigen beheer hebben, waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens de wet verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Een vergunning kun je aanvragen bij de gemeente.

Om voor een vergunning in aanmerking te komen moeten twee leidinggevenden beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne.

Het diploma geeft handreikingen voor handhaving en naleving van wettelijke bepalingen. De verklaring krijgt u als u meedoet aan de cursus van Sport Fryslân en slaagt voor de cursus.

Resultaat

Je weet wat de regels zijn omtrent het gebruik van alcohol in de kantine. Je kunt handelend optreden, zowel preventief als in het kader van handhaving.

Voor wie?

Bestuurders van dorpshuizen en sportverenigingen

Trainer(s)

Johan de Boer namens Sport Fryslân en Doarpswurk

Cursusmateriaal

Theorieboek + examentraining (inbegrepen in de cursusprijs)

Bijzonderheden

Sluitingsdatum opgave cursus: donderdag 10 oktober 2019. De cursus gaat door als er 12 deelnemers zijn.

Eerste avond is op donderdag 17 oktober, de tweede avond op donderdag 31 oktober en het examen is op donderdag 14 november 2019.

Beschikbare data
do 17 Ok
19.30 - 22.00 uur
Leeuwarden
Nog 22 plaatsen!
Adres:

Sporthal Kalverdijkje, Kalverdijkje 78, 8924 JJ  Leeuwarden

Contactpersoon:
Bijzonderheden