Samenwerken binnen de sportaccommodatie

21-02-2018

Waarom zou je als sportvereniging in je eentje blijven zoeken naar oplossingen voor problemen? Denk aan een tekort aan vrijwilligers, knelpunten in het gebruik van je accommodatie of terugloop van het aantal leden. Waarom zoek je niet de samenwerking met sportverenigingen in de omgeving die met dezelfde problematiek kampen?

Samenwerken met andere verenigingen ligt vaak voor de hand, maar stuit ook op bezwaren. Het kan een behoorlijke drempel zijn om te erkennen dat je sommige dingen (beter) niet meer alleen op kunt pakken. Ook kun je bang zijn om je eigen identiteit te verliezen in het grotere geheel. Hoe kun je deze drempels overwinnen en optimaal samenwerken? Kom naar de inspiratiesessie ‘Samenwerken binnen de sportaccommodatie’ om hierover in gesprek te gaan. 

Omschrijving

Tijdens de inspiratiesessie neemt Sjoerd IJdema je aan de hand van het praktijkvoorbeeld ‘Sporthart Bolsward’, mee in de kansen en mogelijkheden voor samenwerkende sportverenigingen.

Verschillende voorbeelden van samenwerking komen aan bod. Van ‘leren van elkaars trainingsmethodieken’ tot ‘het ontwerpen van kleedruimtes’. Het wordt een interactieve inspiratiesessie waarin volop gelegenheid is om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen.

Resultaat

Na deze avond;

  • ben je je ervan bewust dat samenwerking niet vanzelf gaat
  • heb je inzicht in samenwerkingsprocessen
  • krijg je praktische tips en handvatten om zelf aan de slag te gaan

Voor wie

Bestuurders van sportverenigingen, beleidsmedewerkers Sport en Buurtsportcoaches.

Locatie

In overleg in een sportkantine (centraal) in Fryslân.

Trainer

Sjoerd IJdema

Cursusmateriaal

Een Prezi presentatie wordt na afloop beschikbaar gesteld.