Ondersteunen jonge mantelzorgers

Ondersteunen jonge mantelzorgers is een workshop waarin aan professionals handvatten worden gegeven om jonge mantelzorgers te leren herkennen met hun specifieke kenmerken, risicogroepen en –factoren. Hoe bereiken we ze, hoe kunnen we ondersteuning bieden en de Do’s en Don’ts bij het organiseren van activiteiten voor jonge mantelzorgers komen ter sprake evenals de gespreksvoering met jongeren.

Resultaat:

 

Professionals ontwikkelen visie en praktische werkwijze op het werken met jonge mantelzorgers en hun leefomgeving. Ze zijn op de hoogte van signalen, mogelijke risico’s en specifieke ondersteuningsmogelijkheden voor deze doelgroep.

Voor wie:

 

Professionals die gerichte ondersteuning (willen gaan) bieden aan jonge mantelzorgers en hun leefomgeving. Zoals leerkrachten, consulenten steunpunt Mantelzorg, wijkteam, zorginstellingen.

Trainer:

Francien Bekius van Miks Welzijn

Tijdsduur:

1 dagdeel

Cursusmateriaal:

Workshop met presentatie en werkvormen