Omgaan met emoties (van anderen)

18-10-2019

Hoe ga je om met emoties van anderen en hoe doe je dat met emoties  van jezelf (als vrijwilliger of mantelzorger)?Hoe kun je als maatje meelopen met die ander als je zelf ook geraakt wordt? Hoe ben jij dat steuntje voor die ander? Hoe verhouden de emoties van die ander zich tot je eigen emoties? Op deze vragen krijg je antwoord.

Omschrijving

Omdat de vrijwilligers/mantelzorgers meelopen met mensen (ouderen/ dementerenden) die vaak al veel verlieservaringen meedragen krijgen de deelnemers allereerst kennis van rouw en de rouwstappen. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van voorbeelden en ervaringen over de intensiteit en hoeveelheid aan emoties die je kunt voelen en tegenkomen.

Ook zal er met een aantrekkelijke werkvorm gewerkt worden om meer inzicht te krijgen in emoties bij jezelf én bij die ander.

Resultaat

  • Theoretische kennis van rouw en de rouwstappen
  • Inzicht in zichtbare en onzichtbare verliezen die je tegenkomt in je (vrijwilligers)werk
  • Bewustwording van emoties
  • Omgaan met grenzen (grenzen stellen)
  • Jezelf durven zijn in moeilijke, verdrietige situaties

Voor wie

Voor diverse vrijwilligers die veel in contact/gesprek zijn met anderen in verschillende (maatjes) projecten

Trainer

Mettelina Baarda-Kuiper van ‘Aandacht voor verlies en rouw’

Cursusmateriaal

De training is interactief. Aan de hand van een PowerPoint-presentatie zal e.e.a. verteld worden. Ook zal er in kleinere groepjes ‘gewerkt’ worden. Na afloop kunnen de deelnemers waardevolle informatie nalezen in het naslagwerkje wat ze meekrijgen.

Bijzonderheden

Het is een training die wat los maakt of los kan maken bij de deelnemers op persoonlijk vlak en/of op het gebied van (vrijwilligers)werk. Uit ervaring blijkt dat het voor sommige mensen dan ook fijn is dat ze nadien nog eens contact met de trainer op kunnen nemen voor kort telefonisch overleg.