Omgaan met grensoverschrijdend gedrag/agressie

08-06-2016

In de training krijgt u informatie over verschillende vormen van agressie en grensoverschrijdend gedrag. En hoe u hiermee om kunt gaan.

Korte omschrijving training:

Programma :  Informatie over soorten agressie. Voorkomen van escalatie in het agressieproces. Omgaan met beledigingen, kritiek, agressie, emoties en conflicten

Resultaat:

Vergroten weerbaarheid en effectiever om kunnen gaan met negatief gedrag en agressie

Voor wie:

Vrijwilligers die willen leren om beter om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

Trainer:

 

Aantal dagdelen:

2 dagdelen per training datum

Plaats:

Nader overeen te komen