Motiverende gespreksvoering

Vrijwilligers die mensen die iets aan hun leven willen veranderen en activiteiten willen ontplooien, ondersteunen om het leven wat dragelijker en plezieriger te maken kunnen daarvoor gebruik maken van de techniek motiverende gespreksvoering. Deze vrijwilligers steunen hen bij het maken van een keuze of bij het nemen van meer verantwoordelijkheid.

Motiverende gespreksvoering heeft tot doel iemand te stimuleren om hulp te vragen voor zijn of haar problemen of in beweging te komen voor de aanpak van diens situatie. Bijvoorbeeld mensen met een fysieke of psychische beperking of mensen die in een sociaal isolement leven. Deze methodiek is interactiegericht en gaat uit van een respectvolle bejegening van de cliënt.

Het is mogelijk om een professionele trainingsacteur in te schakelen voor een deel van het programma (oefenen met nieuw gedrag en vaardigheden).

Resultaat:

 

 

  • Reflectief luisteren en doorvragen met aandacht voor de ambivalentie van de cliënt, bevestigen en samenvatten
  • Verandertaal ontlokken door ervoor te zorgen dat de cliënt zelf veranderingen en oplossingen formuleert zonder in de verdediging te schieten.
  • Deelnemers leren de betrokkenheid van de cliënt te versterken bij het maken van keuzes
  • In een empathische houding en respectvolle benadering
  • En om te gaan met twijfel en weerstand

Voor wie:

 

Voor vrijwilligers in activerend huisbezoek, maatjes en buddy’s, ouderenzorg.

Waar:

Nader te bepalen

Trainer:

Lies Willers of Ellen Joormann

Aantal dagdelen:

Training van 2 dagdelen of een workshop (beperkte inhoud) van 1 dagdeel.

Cursusmateriaal:

Hand-out cursusmateriaal beschikbaar voor de deelnemers