Meer Vrijwilligers in Korte Tijd

15-05-2018

Een tekort aan vrijwilligers bij (sport)verenigingen is verleden tijd! Sport Fryslân heeft namelijk dé succesmethode om hiermee de strijd aan te gaan: Meer Vrijwilligers in Korte Tijd, oftewel MVTK. Deze training heeft in 2016 ervoor gezorgd dat zes sportverenigingen uit Zuidoost Friesland hun vereniging hebben kunnen versterken door 340 nieuwe vrijwilligers te werven.  

MVKT bestaat uit vier workshops waarin sportverenigingen worden gecoacht naar een overvloed aan vrijwilligers. Succes verzekerd, zo leert de ervaring sinds 2008. De meeste verenigingen hebben na afloop meer vrijwilligers dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden. Gemiddeld blijkt namelijk meer dan 80% van de leden van sportverenigingen bereid tot vrijwilligerswerk. Ze moeten alleen even opgespoord worden…

Alhoewel ontwikkeld voor de sportverenigingen, is deze training eveneens toegankelijk voor andere verenigingen met een ledenlijst (bijvoorbeeld de scouting of een cultuurvereniging).

 

Omschrijving

  • Maandelijkse workshop
    Iedere maand vindt er een workshop van twee uur plaats waaraan twee tot vier leden van de vereniging deelnemen. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij wekelijks dertig minuten besteden aan aanvullende werkzaamheden. Deze tijdsinvestering is laag omdat alle benodigde formulieren (poster, brieven, artikel voor clubblad/website) en informatie digitaal beschikbaar zijn via een e-learningmodule.

  • Bel-actie
    De kern van Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd is de bel-actie waarin alle leden en ouders van jeugdleden worden benaderd. Deze bel-actie wordt gestructureerd voorbereid en ondersteund met een campagne. De actie is succesvol omdat sportverenigingen hierin procesmatig worden begeleid en de wervingsactie stap voor stap tot in detail wordt voorbereid. Naast de vele documenten voor het gehele traject is er een website beschikbaar waarmee de bel-actie ondersteund wordt.

  • Blijvend resultaat
    Naast het werven van de vrijwilligers wordt tijdens de vier workshops aandacht besteed aan hoe de vrijwilligers behouden blijven én hoe de sportvereniging kan komen tot vrijwilligersbeleid. Dit zorgt voor een stevige verankering van het vrijwilligersbeleid in de vereniging en blijvend voldoende vrijwilligers.

Resultaat

Naast het in kaart brengen van vrijwilligerstaken en het opstellen van een vacaturelijst worden alle leden van de vereniging tijdens een grote bel-actie benadert met de vraag wat zij kunnen betekenen voor de vereniging. Daarnaast is tijdens de vier workshops aandacht voor het behouden van vrijwilligers én het komen tot vrijwilligersbeleid. Dit zorgt voor een stevige verankering binnen de club.

Voor wie

Bestuurders van (sport)verenigingen. Per vereniging (minimaal 8) kunnen 2-4 bestuurders/vrijwilligers deelnemen. 

Kosten

De kosten per training zijn € 600,- per vereniging.

Veel Friese gemeenten vergoeden echter de helft van de cursuskosten. Daarnaast betaalt Sportwerkgever Fryslan (SWG) de helft van de (overgebleven) kosten voor verenigingen die bij hen zijn aangesloten (max. vergoeding 250 euro per jaar). Niet SWG-verenigingen betalen in dat geval 300,- euro, SWG-verenigingen 150,- euro.

Planning

De cursus bestaat uit 4 avonden. 

Trainer

Edward Stulp 

Cursusmateriaal

Benodigde documenten (posters, brieven, artikel voor clubblad/website).

Bijzonderheden

Inschrijven gaat per vereniging. Geef op het inschrijfformulier bij ‘Opmerkingen’ aan om hoeveel personen het gaat. 

Beschikbare data
di 15 Mei
19:30-21:30
Wordt nader bepaald
VOL
Adres:

Wordt nader bepaald n.a.v. de aanmeldingen.

Contactpersoon:
Via Sport Fryslân: 0513-630660
Bijzonderheden
-
wo 31 Ok
19:30-21:30
Wordt nader bepaald
VOL
Adres:

Wordt nader bepaald n.a.v. de aanmeldingen.

Contactpersoon:
Via Sport Fryslân: 0513-630660
Bijzonderheden
-