Meer Vrijwilligers in Korte Tijd

Een tekort aan vrijwilligers bij (sport)verenigingen is verleden tijd! Sport Fryslân heeft namelijk dé succesmethode om hiermee de strijd aan te gaan: Meer Vrijwilligers in Korte Tijd, oftewel MVTK. Deze training heeft in 2016 ervoor gezorgd dat zes sportverenigingen uit Zuidoost Friesland hun vereniging hebben kunnen versterken door 340 nieuwe vrijwilligers te werven.  

MVKT bestaat uit vier workshops waarin sportverenigingen worden gecoacht naar een overvloed aan vrijwilligers. Succes verzekerd, zo leert de ervaring sinds 2008. De meeste verenigingen hebben na afloop meer vrijwilligers dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden. Gemiddeld blijkt namelijk meer dan 80% van de leden van sportverenigingen bereid tot vrijwilligerswerk. Ze moeten alleen even opgespoord worden…

Alhoewel ontwikkeld voor de sportverenigingen, is deze training eveneens toegankelijk voor andere verenigingen met een ledenlijst (bijvoorbeeld de scouting of een cultuurvereniging).

 

Omschrijving training:

 • Maandelijkse workshop
  Iedere maand vindt er een workshop van twee uur plaats waaraan twee tot vier leden van de vereniging deelnemen. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij wekelijks dertig minuten besteden aan aanvullende werkzaamheden. Deze tijdsinvestering is laag omdat alle benodigde formulieren (poster, brieven, artikel voor clubblad/website) en informatie digitaal beschikbaar zijn via een e-learningmodule.

 • Bel-actie
  De kern van Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd is de bel-actie waarin alle leden en ouders van jeugdleden worden benaderd. Deze bel-actie wordt gestructureerd voorbereid en ondersteund met een campagne. De actie is succesvol omdat sportverenigingen hierin procesmatig worden begeleid en de wervingsactie stap voor stap tot in detail wordt voorbereid. Naast de vele documenten voor het gehele traject is er een website beschikbaar waarmee de bel-actie ondersteund wordt.

 • Blijvend resultaat
  Naast het werven van de vrijwilligers wordt tijdens de vier workshops aandacht besteed aan hoe de vrijwilligers behouden blijven én hoe de sportvereniging kan komen tot vrijwilligersbeleid. Dit zorgt voor een stevige verankering van het vrijwilligersbeleid in de vereniging en blijvend voldoende vrijwilligers.

Resultaat:

Naast het in kaart brengen van vrijwilligerstaken en het opstellen van een vacaturelijst worden alle leden van de vereniging tijdens een grote bel actie benadert met de vraag wat zij kunnen betekenen voor de vereniging. Daarnaast is tijdens de vier workshops aandacht voor het behouden van vrijwilligers én het komen tot vrijwilligersbeleid. Dit zorgt voor een stevige verankering binnen de club.

Voor wie:

Bestuurders van (sport)verenigingen. Per vereniging (minimaal 8) kunnen 2-4 bestuurders/vrijwilligers deelnemen. 

Kosten: 

Er is soms een tegemoetkoming in de kosten mogelijk via

 • Veel Friese gemeenten
 • Sportwerkgever Fryslan (SWG) 

Indien van toepassing dan wordt dat meegenomen en uitgelegd in de offerte.

Planning: 

De cursus bestaat uit 4 avonden en kan op locatie worden gegeven.

Trainer:

Edward Stulp 

Cursusmateriaal:

Benodigde documenten (posters, brieven, artikel voor clubblad/website).

Bijzonderheden:

Inschrijving gaat per vereniging maar uiteraard kunnen meerdere verenigingen samen ook de training inkopen. Bijvoorbeeld voor de sportverenigingen per dorp