Maken en Versturen E-mailnieuwsbrief

Als sportvereniging, dorpsbelang of ander initiatief heb jij wat te bieden!  Een digitale nieuwsbrief is een goede manier om de aandacht te trekken en te informeren. De attentiewaarde van een nieuwsbrief is zelfs hoger dan berichten op sociale media! Daarnaast heb je geen kosten voor het drukken of verzenden. Ideaal! Maar hoe maak  en verstuur je eigenlijk een goede nieuwsbrief?

Omschrijving

In deze training leer je hoe je een aantrekkelijke nieuwsbrief maakt met het  gratis online programma Laposta. 

Eerst bepalen we het doel en de doelgroep. Daarna kijken we naar wat er al gecommuniceerd is, welke communicatiemiddelen daarvoor gebruikt zijn en hoe deze kunnen aansluiten/aanhaken op de e-mailnieuwsbrief.

We maken een account aan bij Laposta, een gratis online programma (Nederlands) om e-mailnieuwsbrieven te maken en te versturen. Daarna doorlopen we de zes stappen die het programma biedt:

  1. Invullen basisgegevens
  2. Selecteren ontvangers
  3. Kiezen van een sjabloon*
  4. Vullen van het sjabloon**
  5. Controleren van de nieuwsbrief (testverzending)
  6. Bepalen van het verzendtijdstip (en definitief versturen)

 *We voegen tevens links en volgbuttons toe die bij een volgende campagne weer te gebruiken zijn.

**Voor het vullen van het sjabloon is het handig om logo, afbeeldingen, teksten en huisstijl paraat te hebben.

Tot slot behandelen we nog even de statistieken die per campagne geboden worden. En hoe je omgaat met de persoonsgegevens (omtrent de AVG).

Resultaat

Na afloop heb je je eerste nieuwsbrief gemaakt en (indien gewenst) verzonden.

Voor wie?

Vrijwilligers

Trainer(s)

Gea Iedema, GJIZ

Cursusmateriaal

Neem het volgende mee: Eigen laptop, teksten, foto’s, logo’s, huisstijl (bijvoorbeeld kleurcodes), andere communicatieuitingen (online en drukwerk) en een excellijst met een paar of alle e-mailadressen.