Instructie Verantwoord Alcohol Schenken

Barvrijwilligers doen belangrijk werk. Zij zorgen ervoor dat clubleden gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan.

Alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed: we willen dat hoe dan ook voorkomen. Bovendien schrijft de Drank- en Horecawet voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel moeten beschikken. Daarom is de IVA ontwikkeld. Deze kan natuurlijk gratis online worden gevolgd maar met deze training wordt niet alleen de kennis geboden maar ook de skills. Weten dat je NEE moet verkopen is heel wat anders dan ook daadwerkelijk NEE zeggen en NEE doen. 

Korte omschrijving training:

Cursus is gericht op alcoholmatiging, dilemma’s uit de praktijk en effectief NEE verkopen

Resultaat:

Adequaat omgaan met probleemgedrag van gasten, kennis van gesprekstechniek ‘NEE verkopen’ en kennis van alcohol

Voor wie:

Vrijwilligers in dorpshuizen, sportkantines en jeugdhonken.

Waar:

Op locatie

Tijdsduur:

Twee uren

Trainer:

Johan de Boer van Sociale Hygiëne Noord-Nederland

Bijzonderheden:

Cursus wordt afgesloten met een op naam gesteld certificaat volgens richtlijn Drank- en Horecawet.

De cursus kost € 275,- + € 2,50 per persoon voor het certificaat.