Informatiebijeenkomst Kansfonds en spreekuur

Op 18 september komt Kansfonds naar Leeuwarden. Er is een informatiebijeenkomst waar u kennis kunt maken met de mogelijkheden die Kansfonds te bieden heeft en met tips voor fondsenwerving. Daarna is er een spreekuur waarin u een concreet projectidee kunt bespreken.

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarste groepen in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We scheppen maatschappelijk kansen met geld en expertise die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken.

Omschrijving

Het gaat veelal om innovatieve en kleinschalige lokale projecten met een bescheiden begroting, waarin vrijwilligers een belangrijke rol vervullen. Dit zijn projecten waar een concrete vraag of initiatief vanuit de doelgroep aan ten grondslag ligt en die een duurzaam karakter hebben.

Dat kan bv. een maatjesproject zijn voor kinderen uit arme gezinnen of een project gericht op talentontwikkeling voor school drop-outs.

Ons fonds ondersteunt in beginsel geen projecten, welke liggen op het terrein van sport, kunst en cultuur in de brede zins van het woord.

Resultaat

Een indicatie of een project kansrijk is voor financiering door Kansfonds

Voor wie?

Maatschappelijke initiatieven (stichtingen/verenigingen) in de provincie Friesland

Trainer

Alie van der Wal

Cursusmateriaal

Geen

Bijzonderheden

Belangstellenden zijn welkom om voor 11 spetember een conceptvoorstel van maximaal 2 pagina’s (naam organisatie, doelgroep, activiteiten, geplande resultaten, begroting) aan Kansfonds voor te leggen.