Eenzaamheid bespreekbaar maken

Eenzaamheid is van ons allemaal. Er over spreken doen we niet zo gemakkelijk. Dat kan het gevoel van eenzaamheid nog meer vergroten. Hoe kan je in gesprek met de ander eenzaamheid bespreekbaar maken?

Resultaat:

 

Na de training weet de cursist wat eenzaamheid is en in welke vormen het voorkomt. Er wordt stilgestaan bij wat eenzaamheid voor de cursist betekent en de cursist heeft geleerd om de eenzaamheid bij de ander bespreekbaar te maken

Waar:

In overleg

Trainer:

Sensoor: Dineke Bork en Riemke de Roo

Aantal dagdelen:

Dag (2 dagdelen)

Cursusmateriaal:

Achtergrondinformatie op papier