Sociale Hygiëne

Bedrijven, dorpshuizen en sportverenigingen waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens de wet verplicht om te voldoen aan de eisen rondom sociale hygiëne zoals omschreven in de Drank- en Horecawet. Alleen dan kan er een Drank- en Horecavergunning aangevraagd worden. Zo moet er altijd iemand aanwezig zijn die een cursus Sociale Hygiëne heeft behaald. Dit kan een bestuurslid zijn, maar ook een vrijwilliger. 

Omschrijving

De cursus Sociale Hygiëne geeft handreikingen voor de handhaving en naleving van de wettelijke bepalingen die relevant zijn in het geval dat er alcohol wordt geschonken, in een kantine of bedrijf.

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten, inclusief één examen.

Resultaat

Deelnemers kennen de regels omtrent het gebruik van alcohol en kunnen handelend optreden, zowel preventief als in het kader van handhaving.

Na het behalen van het examen ontvangen de deelnemers een erkend certificaat.

Voor wie?

Bestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen en dorpshuizen.

Planning

Twee bijeenkomsten van 2,5 uur en één examen van 40 minuten. 

Trainer

Johan de Boer

Cursusmateriaal

Theorieboek en examentraining. Deze zijn inbegrepen bij de cursus.