voucherSociale Hygiëne

30-10-2018

Bedrijven, dorpshuizen en sportverenigingen waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens de wet verplicht om te voldoen aan de eisen rondom sociale hygiëne zoals omschreven in de Drank- en Horecawet. Alleen dan kan er een Drank- en Horecavergunning aangevraagd worden. Zo moet er altijd iemand aanwezig zijn die een cursus Sociale Hygiëne heeft behaald. Dit kan een bestuurslid zijn, maar ook een vrijwilliger. 

Omschrijving

De cursus Sociale Hygiëne geeft je handreikingen voor de handhaving en naleving van de wettelijke bepalingen die relevant zijn in het geval dat er alcohol wordt geschonken, in een kantine of bedrijf.

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten, inclusief één examen

Resultaat

Je kent de regels omtrent het gebruik van alcohol en kunt handelend optreden, zowel preventief als in het kader van handhaving.

Na het behalen van het examen ontvang je een erkend certificaat. 

Voor wie?

Bestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen en dorpshuizen. 

Planning

De cursus wordt gehouden in Goutum en bestaat uit twee cursusavonden (19:30 – 22:00) en één examen.  

Di 30 oktober 2018
Di 13 november 2018
Di 27 november 2018 (examen)

De exacte locatie wordt op een later tijdstip met de deelnemers gecommuniceerd. 

Trainer

Johan de Boer SocialeHygiëneNoordNederland, Doarpswurk en Sport Fryslân. 

Cursusmateriaal

Theorieboek en examentraining. Deze zijn inbegrepen bij de cursus.

Bijzonderheden

De sluitingsdatum voor opgave voor de cursus is 15 oktober 2018.

 

Beschikbare data
di 30 Ok
19:30-22:00
Goutum
VOL
Adres:

De exacte locatie wordt op een later tijdstip met de deelnemers gecommuniceerd. 

Contactpersoon:
-
Bijzonderheden
-