Cursus Schuldhulpverlening

De cursus is bedoeld voor vrijwilligers die schuldhulp willen bieden of als algemene hulpverlener op de hoogte willen zijn van de mogelijkheden van de schuldhulpverlening. 

In de cursus doen de deelnemers basiskennis en vaardigheden op die bijdragen aan verbetering van de positie en kansen van cliënten die in schuldsituaties zitten.  

 

Onderdelen:

 Ervaringen met schulden

                  * soorten schulden en de gevolgen voor de leefsituatie

                  * signaleren van schuldproblemen

                  * mogelijkheden en onmogelijkheden van incasso en de rol van schuldeisers

                  * wat is de rol van de gemeenten en van de wijk/gebiedsteams en hoe

                     wordt samengewerkt?

   De praktijk van de schuldhulpverlening

                  * onderscheid budgetbeheer, schuldbemiddeling en schuldsanering

                  * minnelijke traject: welke schuldhulpverleners en hoe ziet het traject er uit

                  * wettelijke traject: bewindvoerders en hoe ziet dit traject er uit

                  * rol, mogelijkheden en valkuilen van vrijwillige hulpverlener

                  * praktijksituaties

De training wordt gegeven door een ervaren trainer van de Schuldhulpacademie.