Communicatie tussen vrijwilligers

We zien het vaak gebeuren: een groep vrijwilligers zet met groot enthousiasme de schouders onder een project. iedereen is welwillend en doet zijn/haar uiterste best om er een succes van te maken. Vanuit dat enthousiasme ontstaan dan toch vaak irritaties, men voelt zich persoonlijk aangevallen als zaken toch anders gaan dan gedacht of verwacht. Vaak komt dat vanuit een stuk onzekerheid. Gevolg is dat vrijwilligers soms teleurgesteld afhaken en dat is natuurlijk hartstikke jammer en vooral ook onnodig. 

Met deze training van één dagdeel gaat de groep aan de slag met de onderlinge communicatie:

  • Hoe ga je om met kritiek?
  • Hoe stel je de juiste vragen aan elkaar?
  • Hoe vraag je door? 
  • Hoe laat je elkaar in zijn/haar waarde en kun je toch zeggen wat je vindt?

De VA Fryslân heeft meerdere trainers beschikbaar die deze training kunnen geven. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Foto-impressie