Basistraining zorgvrijwilligers

De basistraining zorgvrijwilligers is bedoeld voor zowel beginnende vrijwilligers als vrijwilligers die reeds actief zijn in verschillende (zorg)situaties, zoals respijtzorg, maatjes, buddy’s of vriendschappelijk huisbezoek. In de praktijk worden ze als vrijwilliger met een groot aantal verschillende situaties geconfronteerd, situaties die een beroep doen op wat je zowel praktisch als inhoudelijk in huis hebt. Om je daarvoor toe te rusten, wordt een basistraining aangeboden zodat je met de nodige bagage ingezet kunt worden.

Mogelijke onderdelen:

  • De rol van vrijwilliger in een zorgsituatie 
  • Contact maken en houden
  • Omgaan met grenzen
  • Oefenen met de praktijk

Resultaat:

 

Deze training biedt de deelnemers basiskennis om op een een goede manier invulling te geven aan hun vrijwilligerswerk en en inzicht in de wijze waarop zij er kunnen zijn voor de ander. Zij krijgen tips en handvatten om direct in de praktijk toe te kunnen passen.

Voor wie:

Alle vrijwilligers in een langdurig contact.

De training is bedoeld voor zowel beginnende vrijwilligers als vrijwilligers die reeds actief zijn in verschillende (zorg)situaties, zoals respijtzorg, maatjes, buddy’s of vriendschappelijk huisbezoek.

Waar (Adres):

Nader te bepalen

Trainer:

Lies Willers of Ellen Joormann

Cursus-materiaal:

Relevant cursusmateriaal wordt aan de deelnemers uitgereikt.

Aantal beschikbare plaatsen:

10 – 20 deelnemers.

Kosten (totaal):

In offerte