Vrijwilliger in het Sociaal Domein

Binnen het sociaal domein wordt er steeds vaker een beroep gedaan op vrijwilligers. Vrijwilligers werken puur vanuit een intrinsieke motivatie en zijn daardoor een zeer waardevolle aanvulling op de professionele zorg- en hulpverlening. Om vrijwilligers succesvol in te zetten bij zorg- en/of hulpverleningstrajecten zijn kennis over wet- en regelgeving, vaardigheden als signaleren en motiverende gesprekstechnieken.

Resultaat:

 

De deelnemers hebben inzicht gekregen in het brede sociaal domein. Ze hebben ook geleerd waar hun grenzen liggen, hoe zij kunnen signaleren, wat hun rol is naast de professional en vooral hoe zij goed naar de cliënt kunnen luisteren en voldoende zijn toegerust om te communiceren met de cliënt.

Voor wie:

 

Vrijwilligers die aan de slag gaan/willen in het sociaal domein.

Trainer:

Verzorgd door Partoer

Aantal dagdelen:

8 dagdelen