Afstemmen in één op één contact

Vrijwilligers bieden inlevingsvermogen, een luisterend oor, ruimte en erkenning. In het één op één contact en de relatie die daarin ontstaat gaat het erom de juiste frequentie te vinden (de ‘fine-tuning’). U kijkt met aandacht naar de ander zodat u ruimte maakt voor bv een goed gesprek en vertrouwen kan groeien.

Er zijn met iemand, gaat vooraf aan er zijn voor iemand. Pas als u werkelijk afstemt, heeft u oprecht contact en kunt u iets voor de ander betekenen. Dit vraagt terughoudendheid in het ‘helpen en oplossen’. Inzicht in een juiste grondhouding is van belang. Net als het herkennen van eigen valkuilen in de communicatie en inzicht in hoe hiermee om te gaan.

De deelnemers leren de basisprincipes in communiceren zoals onbevooroordeeld luisteren, de juiste vragen stellen en doorvragen. Hoe blijft u afgestemd in complexe, stressvolle of lastige situaties? Bijvoorbeeld bij mensen met psychische kwetsbaarheden of met verschillende achtergronden, bij het bespreekbaar maken van een pijnlijk onderwerp, in het aangeven van een grens of het overdragen van een nee-boodschap. We benaderen dit thema vanuit de presentiegedachte.

De deelnemers:

  • Vergroten hun kennis over de belangrijkste principes in de communicatie
  • Kennen verschillende houdingsaspecten in het opbouwen van een vertrouwensrelatie
  • Oefenen met de belangrijkste gespreksvaardigheden, zoals actief en oordeelloos leren luisteren, feedback geven e.d.
  • Kunnen non-verbale signalen opvangen en geven van een adequate reactie hierop

Voor wie:

Voor vrijwilligers in (signalerend en activerend) huisbezoek, maatjes en buddy’s, zorgvrijwilligers en ouderenzorg.

Waar:

Nader te bepalen

Trainer:

Lies Willers of Ellen Joormann

Aantal dagdelen:

Training van 2 dagdelen of een workshop (beperkt) van 1 dagdeel.

Cursusmateriaal:

Hand-out cursusmateriaal beschikbaar voor de deelnemers