Sport

Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de sportverenigingen. Het goed besturen en leiden van een sportvereniging is niet altijd gemakkelijk. Beleids- en visieontwikkeling, wet- en regelgeving, lokale samenwerking, organisatie van activiteiten, begeleiden van jeugd, financiën, vrijwilligers en niet te vergeten de personeelszaken; al deze onderwerpen staan bij de sportbestuurder op zijn lijstje. Hoe regelt u al deze zaken? Vaak loopt u als bestuurder van een sportvereniging tegen allerlei zaken aan: Hoe zet u een vrijwilligersbeleid op binnen uw vereniging? Op welke manier kunt u het beste sponsors werven voor uw vereniging? Wat moet u als vereniging weten over wet- en regelgeving? Hoe werft u nieuwe leden? Wij streven er naar een zo breed mogelijk aanbod van trainingen op alle vlakken te bieden.

Bekijk alle trainingen binnen dit thema

Trainingen in dit thema

Cursus Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht…

Eerste Hulp Aan Kinderen

Juist voor kinderen zit een ongeluk in een klein hoekje. Een goede…

Eerste Hulp Bij Ongevallen

Weten wat je moet doen in het geval van een ongeval is…

Samenwerken binnen de sportaccommodatie

Waarom zou je als sportvereniging in je eentje blijven zoeken naar oplossingen…

Eerste Hulp bij Sportongevallen

Eerste Hulp bij Sportongevallen (EHBSO) richt zich op het verlenen van hulp…

Meer Vrijwilligers in Korte Tijd

Een tekort aan vrijwilligers bij (sport)verenigingen is verleden tijd! Sport Fryslân heeft…

Instructie Verantwoord Alcohol Schenken

Barvrijwilligers doen belangrijk werk. Zij zorgen ervoor dat clubleden gezellig samen van…

Sociale Hygiëne

Bedrijven, dorpshuizen en sportverenigingen waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens de wet…

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Neem contact op met de VA Fryslân. Wij hebben het of wij vinden het!