Sport Fryslân

Sport Fryslân is hét sportkenniscentrum van Friesland. We willen sporten en bewegen mogelijk maken voor alle Friezen. Sporten in verenigingsverband is de beste garantie voor voldoende, structureel én verantwoord bewegen. In het bijzonder richten wij ons op het stimuleren van sportplezier bij kinderen, op sportdeelname van mensen die (te) weinig bewegen en mensen die niet mee kunnen doen aan het reguliere sportaanbod, maar aangepast willen sporten. Daarnaast zijn we voor 500 trainers van 300 Friese sportverenigingen de sportwerkgever. Stimuleren sportplezier

Wie jong plezier heeft in het sporten, blijft het ook op latere leeftijd doen. Daarom richten we ons op de jeugd: we willen kinderen laten zien dat sporten leuk is en bijdraagt aan een gezonde toekomst. Onze speciale aandacht gaat uit naar mensen die minder sporten dan zou kunnen, bijvoorbeeld omdat ze chronisch ziek zijn, een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben, weinig geld hebben, oud zijn of met overgewicht kampen. Door ervoor te zorgen dat sportverenigingen aangepaste beweegprogramma’s aanbieden, brengen we deze mensen in aanraking met sport en bewegen. Lukt dit niet, dan starten we zelf beweeggroepen op. Ook door het bieden van beweegadviezen op maat, nemen we drempels voor deze groepen weg.

We ondersteunen de Friese sportbonden en de 1.600 Friese sportverenigingen om met een passend sportaanbod in te spelen op de behoeften van jong tot oud. Ook zorgen we voor een goed gekwalificeerd sportkader in Friesland van vakleerkrachten en buurtsportcoaches. Als hét sportkenniscentrum van Friesland verzamelen en bundelen we kennis. Als kennis ontbreekt, dan doen we zelf onderzoek. Daarbij werken we samen met universiteiten, hogescholen, organisaties die gericht zijn op de zorg en landelijke kennisinstituten. Als kenniscentrum staan we bovendien aan de basis van innovaties op het gebied van sport en bewegen in Friesland. Bewezen aanpakken vertalen we naar de Friese situatie en we stimuleren pilots

.