KEaRN

KEaRN is de welzijnsorganisatie voor iedereen in de gemeentes Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen!

Ze is ervan overtuigd dat het gebruik van de eigen kracht van mensen in grote mate het individuele en gezamenlijke welbevinden bepaalt. De organisatie is gespecialiseerd in het aanboren, inzetten en kanaliseren van deze krachten. Het woord KEaRN is een combinatie van Frysk en Nederlands, maar in beide talen betekent het ‘kern’. En dat is precies waar het om draait, de kern van waaruit beweging ontstaat op maatschappelijk en intermenselijk terrein.

KEaRN concentreert zich op kansen en mogelijkheden en laat zich niet leiden door beperkingen. Durf, lef en daadkracht zijn daarbij de begrippen waar het om gaat. Dit zien we ook in de Vrijwilligersacademie en willen daar graag een onderdeel van zijn, samen de vrijwilligers en mantelzorgers in Fryslan scholen, de vele kennis delen en ervaringen uitwisselen is van groot belang in de huidige maatschappij. Samen is niet alleen..

kern logo-welzijn