Doarpswurk

Doarpswurk stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het Friese platteland versterken. Wij doen dit door dorpsbelangen, dorpshuizen en initiatiefgroepen te ondersteunen bij hun werk. Zo helpen wij bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies, het verduurzamen van een dorpshuis, het ontwikkelen van een dorpsvisie en ook het opzetten van een wooncoöperatie. We begeleiden, maar nemen het proces niet over. De ideeën en ontwikkelingen zijn van het dorp zelf en passen hierdoor binnen de gemeenschap.

We zijn net even dat steuntje in de rug dat je soms nodig hebt en bieden de kennis die wellicht niet aanwezig is in het dorp. We bundelen en koppelen initiatieven aan elkaar en brengen dorpen die in dezelfde processen zitten met elkaar in contact. Dat is de kracht van Doarpswurk.

Doarpswurk werkt voor en met vrijwilligers in de Friese dorpen. Zij zijn het die – naast hun dagelijkse bezigheden – de motor vormen van de leefbaarheid op het platteland. Daarom ondersteunt Doarpswurk van harte de missie en het doel van de Vrijwilligersacademie en zetten wij ons daar ook graag actief voor in.