Sport Fryslân

Sport Fryslân is hét sportkenniscentrum van Friesland. We willen sporten en bewegen mogelijk maken voor alle Friezen. Sporten in verenigingsverband is de beste garantie voor voldoende, structureel én verantwoord bewegen. In het bijzonder richten wij ons op het stimuleren van sportplezier bij kinderen, op sportdeelname van mensen die (te) weinig bewegen en mensen die niet mee Lees meer

Partoer

De missie van Partoer is het versterken van de sociale kwaliteit en leefbaarheid van Fryslân. Hiervoor worden capabele mensen ingezet voor advies, training, onderzoek en project- en procesleiding. Partoer gelooft dat mensen samen het verschil kunnen maken tussen wat is en wat zou kunnen. Wij gaan uit van de kracht van mensen en hun onderlinge verschillen. Lees meer

Doarpswurk

Doarpswurk stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het Friese platteland versterken. Wij doen dit door dorpsbelangen, dorpshuizen en initiatiefgroepen te ondersteunen bij hun werk. Zo helpen wij bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies, het verduurzamen van een dorpshuis, het ontwikkelen van een dorpsvisie en ook het opzetten van een wooncoöperatie. We begeleiden, maar nemen het Lees meer

KEaRN

KEaRN is de welzijnsorganisatie voor iedereen in de gemeentes Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen! Ze is ervan overtuigd dat het gebruik van de eigen kracht van mensen in grote mate het individuele en gezamenlijke welbevinden bepaalt. De organisatie is gespecialiseerd in het aanboren, inzetten en kanaliseren van deze krachten. Het woord KEaRN is een combinatie van Frysk en Nederlands, Lees meer

Amaryllis Leeuwarden

Vrijwilligerswerk kun je beschouwen als een maatschappelijk betrokken uitzendbureau. We bieden een breed pakket aan diensten voor vrijwilligerswerk, participatie, ondersteuning van mantelzorgers en buurtbemiddeling. Dit mooie, brede aanbod, gekoppeld aan onze vertrouwde kwaliteiten en inzet maakt van Amaryllis een unieke organisatie. En daar zijn we trots op. Motiveren en perspectief creëren kan op vele gebieden. Lees meer