Vrijwilligers Academie Fryslân

De VA Fryslân (Vrijwilligers Academie Fryslân) staat voor het versterken van alle vrijwilligers en mantelzorgers in Fryslân. Het uitgebreide aanbod aan trainingen, workshops en e-learnings  van de VA Fryslân maakt dit mogelijk. Het doel van de VA Fryslân is dat alle vrijwilligers en mantelzorgers zich met plezier en voldoening in kunnen blijven zetten.

“Zou het niet mooi zijn dat vrijwilligers en mantelzorgers op één plek eenvoudig de kwalitatieve trainingen, workshops en e-learnings kunnen vinden die zij zoeken?”

Het aanbod op www.vafryslan.nl bestaat uit bestaande workshops, trainingen en e-learnings. Dat wil zeggen: het aanbod is niet ontwikkeld door of eigendom van de VA Fryslân zelf. De VA Fryslân is namelijk een netwerkorganisatie en geen instituut. De VA Fryslân maakt het aanbod in de provincie zichtbaar en bereikbaar.

Toegankelijkheid en kwaliteit staan voorop. Hoewel de VA Fryslân een organisatie zonder winstoogmerk is, zijn de meeste workshops en trainingen niet gratis. De versterking van vrijwilligers en mantelzorgers vraagt om kwalitatieve en passende workshops en trainingen die aansluiten op de vraag. Het ontwikkelen en organiseren van dit aanbod kost nu eenmaal tijd en geld. Doordat het om bestaand aanbod gaat, wat vanuit organisaties in de provincie wordt aangeboden, zijn de kosten voor individuele vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties toch toegankelijk.

Naast het zichtbaar en bereikbaar maken van het aanbod, verbindt de VA Fryslân partijen en organisaties die te maken hebben met vrijwilligers en mantelzorgers. Zo zorgt de VA Fryslân ervoor dat aanbod en expertise uitgewisseld kan worden om de vrijwilliger en/of mantelzorger zo goed mogelijk te versterken. Bij de VA Fryslân kan iedereen terecht met vragen over de versterking van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals die met vrijwilligers en/of mantelzorgers werken.

Het motto van de VA Fryslân is: ‘Wij hebben het of wij vinden het!’

Team VA Fryslân

  • Alies Hoitsma: coördinator
  • Maaike van Dijk: voor alle praktische zaken

Hoe werkt het?

Heeft uw organisatie of (overheids)instantie met vrijwilligers en/of mantelzorgers te maken en wilt u hen wat bieden op het gebied van workshops en trainingen? De workshops en trainingen uit het Open Aanbod kunt u op locatie laten ‘bezorgen’. Daarnaast kunt u via het Aanbod Op Maat, het roze gedeelte, een op maat gemaakte workshop of training aanvragen. Dit kan één van de workshops of trainingen uit het Aanbod Op Maat zijn, maar u kunt ook bij de VA Fryslân terecht voor een workshop of training die (nog) niet in het Aanbod Op Maat staat. In de hierboven genoemde gevallen ontvangt u van de VA Fryslân een offerte. Daarnaast denkt de VA Fryslân graag met u mee, wat uw idee of uitdaging ook is. Het motto van de VA Fryslân is immers: ‘We hebben het of we vinden het’.  

Ook u kunt uw eigen aanbod via de VA Fryslân met vrijwilligers, mantelzorgers en het netwerk delen. Het aanbieden van workshops, trainingen of ander aanbod via de VA Fryslân heeft veel voordelen. Zo krijgt uw organisatie meer bekendheid onder (toekomstige) vrijwilligers en mantelzorgers, laat u zien dat u vrijwilligers en mantelzorgers erkent en helpt u mee om de doelen van de VA Fryslân en haar netwerk te verwezenlijken.

Meer weten? Mee doen? Neem hier contact met ons op.

Als vrijwilliger of mantelzorger meer weten over de VA Fryslân? Kijk op de groene kant van de website: klik hier

Het netwerk

De VA Fryslân is een netwerkorganisatie. Dit netwerk bestaat uit verschillende partijen met verscheidene achtergronden en werkvelden. Zij bieden workshops, trainingen en/of e-learnings aan via de website. Een aantal van deze partijen vormt samen de Kerngroep. Deze Kerngroep bouwt aan een toekomstbestendige VA Fryslân. 

Kerngroep

De kerngroep komt periodiek bij elkaar en bestaat uit de volgende partijen: 

  • Doarpswurk
  • Amaryllis
  • KEaRN Welzijn
  • Sport Fryslân
  • Meriant
  • Partoer

De VA Fryslân is een initiatief van Stichting Partoer op Maat.