Doarpswurk werkt voor en met vrijwilligers in de Friese dorpen. Zij zijn het die - naast hun dagelijkse bezigheden - de motor vormen van de leefbaarheid op het platteland. Daarom ondersteunt Doarpswurk van harte de missie en het doel van de Vrijwilligersacademie en zetten wij ons daar ook graag actief voor in.

Jan Hendrik Jansen, Directeur Doarpswurk

Het culturele veld doet steeds meer een beroep op vrijwilligers. Vrijwilligers moet je koesteren door te laten merken dat ze niet alleen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een mooi en belangwekkend project, maar ook dat hun kwaliteiten en interesses daarin tot ontplooiing kunnen komen en dat het een aantrekkelijke ervaring oplevert. Daarom is Keunstwurk partner geworden van de Vrijwillgersacademie.

Douwe Zeldenrust, Directeur Keunstwurk