KEaRN concentreert zich op kansen en mogelijkheden en laat zich niet leiden door beperkingen. Durf, lef en daadkracht zijn daarbij de begrippen waar het om gaat. Dit zien we ook in de Vrijwilligersacademie en willen daar graag een onderdeel van zijn!

Maroesja Meuleman, Directeur KEaRN Wezlijn

Welzijn verbindt! Verbinden staat voor ons ook voorop binnen de Vrijwilligers Academie. Vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers in hun kracht zetten door het verbinden van de vraag en het trainingsaanbod.

Symen Sjoerd de Vries, Projectcoördinatie Vrijwillige Inzet en Mantelzorg Timpaan Welzijn