Nieuws

Vrijwilligers bij sportverenigingen in Friesland

In Fryslân zijn drie van de vier sportverenigingen op zoek naar (meer) vrijwilligers. Eén op de vijf heeft nu een tekort aan vrijwilligers. Vooral grote verenigingen én verenigingen met een eigen accommodatie zijn op zoek naar (extra) vrijwilligers. Daarnaast is het lastig om vrijwilligers te vinden die zich langdurig in willen zetten voor de club. Lees meer

De VA Fryslân biedt méér

In het aanbod op maat van de VA Fryslân is de training ‘Werken met culturele diversiteit’ van Wellzo te vinden. In deze training leren vrijwilligers wat de invloed kan zijn van cultuur op het eigen denken en handelen en dat van anderen. Hoe herken je cultuurverschillen en hoe kunnen misverstanden in interculturele communicatie worden voorkomen? Lees meer

Achter de schermen

Vrijwilligers en mantelzorgers weten de VA Fryslân steeds beter te vinden. Daarnaast heeft de VA Fryslân zowel binnen als buiten Fryslân goede contacten met diverse partijen, bijvoorbeeld op het gebied van welzijn en zorg. De VA Fryslân groeit!  Voor de vrijwilligers en mantelzorgers heeft de VA Fryslân inmiddels een uitgebreid aanbod van meer dan 90 Lees meer

Maatwerk voor mantelzorgers Ooststellingwerf

Gemeente Ooststellingwerf organiseert jaarlijks feestelijke én leerzame activiteiten speciaal voor mantelzorgers. Onderdeel daarvan is een aantal workshops, waarvan de inhoud is afgestemd op de wensen van de mantelzorgers. Ook dit jaar neemt de VA Fryslân de organisatie van deze workshops op zich. De eerste workshop van 2017 gaat over het contact tussen mantelzorger en degene Lees meer

‘Houd het vuur aan’ in gemeente Aa en Hunze

Op maandag 13 maart werd de workshop ‘Houd het vuur aan’ gegeven in Gasselternijveen in opdracht van Impuls, welzijnsorganisatie in de Drentse gemeente Aa en Hunze. In deze workshop werd aandacht besteed aan de passie voor vrijwilligerswerk. De deelnemende vrijwilligers ontdekten waar zij enthousiast van worden en wat hun voorwaarden zijn om dat ook te Lees meer

Workshop ‘We moeten iets met Facebook’

Sociale media zijn belangrijker dan ooit, ook voor verenigingen, dorpsbelang, clubs en sozen. Op de avond van woensdag 1 maart hebben 22 enthousiaste vrijwilligers onder begeleiding van Walter Miedema geleerd hoe zij Facebook in kunnen zetten. Wat kun je met Facebook? Hoe kun je er meer uit halen? Wat zijn praktische aandachtspunten? Onder de deelnemende Lees meer

Meer Vrijwilligers in Korte Tijd

  De afgelopen tijd is het (dreigend) tekort aan vrijwilligers en financiële middelen bij sportverenigingen volop in het nieuws geweest. Alom is bekend dat clubs niet kunnen betalen voor alle werkzaamheden die nodig zijn om clubactiviteiten plaats te laten vinden. Maar hoe vinden ze dan de handen en voeten die de benodigde werkzaamheden wel gaan verrichten en de kosten Lees meer

Vrijwilligers Academie Fryslân gaat FRIJ-STIPERS opleiden voor CH2018

De kogel is door de kerk. Duizend zogenaamde Frij-Stipers krijgen een rol bij Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. De Vrijwilligers Academie Fryslân verzorgt de trainingen voor dit project.  Eerder werd al bekend dat vanuit het ESF-programma ‘Brug Naar Werk’ en de Friese gemeenten 1 miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor werving, trainingen, opleidingen en begeleiding van Lees meer

De Vrijwilligers Academie Fryslân versterkt met jong talent!

We hebben er twee nieuwe collega’s bij. Het gaat om de 25-jarige Gerjanne Hoekstra uit Grou en de 26-jarige Jelmer de Vries uit Groningen. Beiden gaan zich bezig houden met de Vrijwilligers Academie Fryslân. Gerjanne zal alles wat met trainingen in de  zorg te maken heeft onder haar hoede nemen en Jelmer vooral de trainingen Lees meer

IVA Rottevalle: 36 deelnemers ontvingen certificaat

Op 11 januari heeft Sociale Hygiëne Noord Nederland in opdracht van de Vrijwilligers Academie Fryslân deelnemers geschoold van het nieuwe Multifunctioneel Centrum (MFC) It Werflân. Rondom 19.30 verzamelden zich een flinke groep vrijwilligers die het prima met elkaar konden vinden, gezien de verbale interactie over en weer. De gesprekken gingen dan ook over zaken die Lees meer

Scholingswensen, resultaten van de enquête

Afgelopen zomer heeft de Vrijwilligers Academie Fryslân een enquête gehouden waarvoor menige organisatie haar vrijwilligers heeft gevraagd naar de wensen die er leefden op het gebied van scholing en training. Er kwamen 419 reactie binnen die nu in een rapport zijn gebundeld.  De resultaten zijn niet representatief voor alle Friese vrijwilligers want het CBS geeft aan Lees meer

Jaaroverzicht 2016

In 2015 nam Partoer het initiatief om als tweejarig pilotproject een provinciale vrijwilligers academie te ontwikkelen. Een netwerkorganisatie waarbinnen inmiddels 19 organisaties met elkaar samenwerken en kennis delen met als doel vrijwilligers en mantelzorgers te versterken en te ondersteunen. Met genoegen presenteren we het jaaroverzicht van 2016 waarin de resultaten van het eerste pilotjaar worden Lees meer

Vrijwilligers Academie Fryslân viert 1-jarig bestaan

De Vrijwilligers Academie Fryslân bestaat precies 1 jaar. In dit jaar hebben negentien organisaties met elkaar geïnvesteerd in de samenwerking ten aanzien van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en mantelzorgers. Coördinator Els Hiemstra vond het 1-jarig bestaan een  mooie gelegenheid  om het hele netwerk (adviesraad, uitvoerend medewerkers, trainers en alle andere betrokkenen) bij elkaar te brengen om met Lees meer

Column: Stop met betuttelen van vrijwilligers

Op 7 december werd de Nationale Vrijwilligersdag gevierd. In de aankondigingen die ik voorafgaand in mijn mailbox tegenkwam stond veelal dat vrijwilligers die dag ‘in het zonnetje worden gezet’. Persoonlijk vind ik dat nogal betuttelend. En wie zit er nou op te wachten om ‘in het zonnetje’ te worden gezet? Zelf ben ik, naast mijn betaalde werk, Lees meer

Vrijwillig werken, misverstanden ontrafeld

In de Leeuwarder Courant werd onlangs aandacht besteed aan vijf misverstanden over vrijwilligerswerk. Lang niet elk vrijwilligerswerk wordt onbetaald gedaan maar wat mag er en wat mag niet? Wat zijn de rechten en de plichten van een vrijwilliger en waar let de belasting op? Bent u vrijwilliger en wilt u meer weten over vergoedingen, lees Lees meer

Oranjefonds en VSB fonds financieren tweede pilotjaar

Op basis van de positieve resultaten van de Vrijwilligers Academie Fryslân (VA Fryslân) in het eerste jaar hebben zowel het Oranjefonds als het VSB fonds besloten het tweede en laatste pilotjaar financieel te steunen. De VA Fryslân werd op 11 januari 2016 feestelijk geopend door gedeputeerde Schrier. Inmiddels hebben achttien organisaties zich verbonden als strategisch Lees meer

Vrijwilligersbeurs 2016

Op de Vrijwilligersbeurs 2016 helpen we u op weg naar passend vrijwilligerswerk! Vindt u ook dat vrijwilligerswerk leuk moet zijn en voldoening moet geven? Maar weet u niet wat er allemaal te doen is op het gebied van vrijwilligerswerk? Welke organisaties zijn op zoek naar vrijwilligers en welke van deze organisaties past het beste bij Lees meer

Eerste winnaar gratis training

Deze zomer heeft de Vrijwilligers Academie Fryslân een enquête uitgezet waarin men kon aangeven op welk gebied men graag getraind zou willen worden. Op 18 oktober is de eerste winnaar van de gratis training bekend geworden. Elina van der Leest – Tapken, vrijwilliger in Ferwert, krijgt de cadeaubon toegestuurd. Door haar functie binnen het bestuur van Lees meer

Ontmoet elkaar op de Vrijwilligersbeurs!

Vrijwilligersbeurs Dinsdag 1 november vindt weer de jaarlijkse Vrijwilligersbeurs plaats welke georganiseerd wordt door WELLZO Vrijwilligerswerk. Van 16.00 tot 18.00 uur opent De Harmonie haar deuren om bezoekers kennis te laten maken met vrijwilligerswerk.  De vrijwilligersbeurs is niet meer weg te denken uit de vrijwilligerswereld. Elk jaar wordt de beurs met veel succes georganiseerd waar Lees meer

Scholingswensen invullen en een gratis training winnen?

Om scholingswensen van vrijwilligers te verzamelen en daaruit het scholingsprogramma 2016-2017 te kunnen samenstellen, hebben we onderstaande vragenlijst gemaakt. We willen u kennis en oefening aanbieden over onderwerpen en op gebieden die u interesseren. Om de trainingen en workshops (nog beter) aan te laten sluiten op uw wensen vragen we u onderstaande vragenlijst in te vullen. Op Lees meer

Culturele Hoofdstad

De gemeente Leeuwarden wil de evenementen van Culturele Hoofdstad gebruiken om mensen vanuit de Participatiewet de kans te geven werkervaring op te doen. Duizenden vrijwilligers zijn er nodig in 2018. Welzijnsorganisatie Wellzo heeft de regie bij het werven en trainen van de vrijwilligers. De Vrijwilligers Academie Fryslân verzorgt de opleidingen. Finster op Fryslân heeft dit Lees meer

Certificering Frij Stipers

De eerste vrijwilligers die aan de slag gaan bij de activiteiten van Culturele Hoofdstad hebben hun certificaat gehaald. Zij hebben de basistraining Frij Stiper succesvol afgerond. In totaal worden duizend mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid. Wellzo verzorgt de werving en selectie van de vrijwilligers, ook wel Frij Stipers genoemd. Het is Lees meer

Succesvolle training “Omgaan met grensoverschrijdend gedrag/agressie”

Op woensdag 8 juni 2016 hebben 6 medewerkers van WELLZO samen met 2 medewerkers van KEARN deelgenomen aan de training “Omgaan met grensoverschrijdend gedrag/agressie”. Na een korte introductie van trainer Fenno Moes en Trainingsactrice Neeltje van den Brand en een kennismakingsrondje met de deelnemers zijn er in een open en ontspannen sfeer veel uiteenlopende situaties Lees meer

Onderzoek vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven

Zes op de tien leden van het Fries burgerpanel doet op dit moment vrijwilligerswerk. Ze zijn hier over het algemeen erg tevreden over, het gemiddelde cijfer dat ze hun vrijwilligerswerk geven is een acht. Het meeste vrijwilligerswerk wordt gedaan bij sportverenigingen. De belangrijkste motivatie om vrijwilligerswerk te gaan doen is de verbondenheid met de organisatie. Lees meer

Eenzaamheid, interview met Trees Flapper

In Nederland, en ook in Friesland vormen psychische klachten een groot deel van de totale ziektelast onder de volwassen bevolking. Een minder goede psychische gezondheid heeft gevolgen voor de persoon zelf, zijn omgeving en de maatschappij. Als gevolg van psychische klachten kan iemand zijn werk
 en inkomen verliezen en sociale uitsluiting ervaren. Over dit thema Lees meer

Stenden studenten versterken de VA Fryslân

In 2018 is Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. In dat jaar zal het hier bruisen van activiteiten. Om ervoor te zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn (FRIJ-STIPERS, zoals wij ze noemen) zullen zijn om van LF 2018 een succes te maken is er een projectgroep opgericht. Naast WELLZO, gemeente Leeuwarden, Regelpunt en Merkmakers maakt de Lees meer

Nieuwe partner Stichting Lezen & Schrijven

  De stichting Lezen & Schrijven heeft zich aangemeld als nieuwe partner bij de Vrijwilligers Academie. Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je namelijk je kans op een gezond en Lees meer

Training Fit en Vitaal krijgt een 7.8 gemiddeld!

De training ‘Hoe blijf ik fit en vitaal als mantelzorger’ is inmiddels succesvol afgerond. Twintig mantelzorgers hebben in Ooststellingwerf de training gevolgd. In deze training van twee dagdelen lag de nadruk op het bewust worden van wat mantelzorgers kunnen doen om goed voor zichzelf zelf te blijven zorgen, fit en vitaal te blijven.   De Lees meer

Stipe.frl

In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 is er een prachtige nieuwe website gelanceerd. Deze website is een initiatief van CH 2018 en onze partner Keunstwurk. Omdat het een mooi en functioneel product is geworden voor een ieder die evenementen organiseert,

Vrijwilligerscafé Wellzo

Vanmiddag in gesprek met vrijwilligers van WELLZO over scholing en training tijdens het vrijwilligerscafé. Vrijwilligers gaven aan veel belangstelling te hebben voor het trainingsaanbod van de Vrijwilligers Academie. Nu nog een kwestie van effectief samenwerken. Alle vertrouwen in. Goed bezig daar in Leeuwarden met waarderingsbeleid voor vrijwilligers en mantelzorgers. Vrijwilligers gaven aan met name belangstelling Lees meer

Fit en vitaal in Ooststellingwerf

De training ‘Hoe blijf ik fit en vitaal als mantelzorger’ gaat definitief door in Ooststellingwerf. Vijftien mantelzorgers hebben zich aangemeld voor de training. In deze training van twee dagdelen ligt de nadruk op bewust worden van wat mantelzorgers kunnen doen om goed voor zichzelf zelf te blijven zorgen, fit en vitaal te blijven. Goed zorgen Lees meer

Adviesraad

Op 16 februari heeft de eerste adviesraadsbijeenkomst plaats gevonden. Deze zeer diverse groep mensen, afkomstig uit onze partners en aanbieders, bieden ieder hun expertise aan om van de Vrijwilligers Academie Fryslân een dynamisch geheel te maken waarbij niet alleen bestaande trainingen en netwerken een rol spelen maar vooral ook wat we als nieuw netwerk kunnen uitrollen. Lees meer

De Vrijwilligers Academie Fryslân gelanceerd

Na een voorbereidingsperiode van zo’n anderhalf jaar, waar diverse partnerorganisaties bij betrokken waren, is maandag 11 januari jl. de Vrijwilligersacademie Fryslân opgericht. De Academie is nog geen aparte rechtspersoon; hoe en of dit gaat gebeuren in de toekomst hangt af van het komende pilotjaar. Voorlopig zal de Academie daarom fysiek en qua werkgeverschap haar plekje Lees meer