Nieuws

Nieuw: Inzicht in autisme

Autisme, we horen er veel over, maar wat weten we erover? Mensen met autismespectrumstoornis (ASS) zijn anders. Dat ‘anders zijn’ veroorzaakt vaak problemen. Voor henzelf, maar ook voor mensen in hun omgeving. Inzicht in autisme zorgt voor meer begrip. Begrip helpt bij acceptatie. Deze training is daar op gericht: u krijgt meer inzicht in autisme Lees meer

‘Op maat’ centraal

De Vrijwilligers Academie Fryslân verzorgt behalve trainingen in het open aanbod voor de individuele vrijwilliger en mantelzorger ook trainingen ‘op maat’ voor organisaties., zoals vrijwilligersorganisaties, kerken of sportverenigingen.  Zo hebben wij de afgelopen periode de volgende trainingen georganiseerd: *     EHBO en BHV voor een groep vrijwilligers van Amaryllis Leeuwarden. * Schuldhulpverlening en communicatietraining voor vrijwilligers van Lees meer

We zijn over de helft!

Alle gemeenten zijn in april aangeschreven met het verzoek om voor 2019 de VA Fryslân te subsidiëren met € 0,10 per inwoner. Subsidieaanvragen moeten bij iedere gemeente het gebruikelijke traject doorlopen, maar nu beginnen de antwoorden binnen te komen. En die zijn tot nu toe allemaal positief! Een aantal grotere gemeenten zoals Leeuwarden, Heerenveen, De Lees meer

Toekomst VAFryslân: de gemeenten zijn aan zet

Alle Friese gemeenten hebben een subsidieaanvraag namens de VAFryslân ontvangen. De vraag is of de gemeenten tien eurocent per inwoner willen geven, zodat de VAFryslân door kan gaan met het aanbieden van trainingen, workshops en cursussen voor alle Friese vrijwilligers en mantelzorgers. We zijn hoopvol gestemd, maar moeten de reacties in spanning afwachten! Kerngroep en team Lees meer

VA Fryslân: onmisbaar in Fryslân

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar in de Nederlandse maatschappij. Ze zorgen voor naasten, een bloeiend verenigingsleven en organiseren tal van activiteiten en evenementen. Tegelijkertijd worden wet- en regelgeving strenger en stellen we hogere eisen aan de mensen die het werk doen. Om vrijwilligers en mantelzorgers beter te ondersteunen  biedt de Vrijwilligers Academie Fryslân (VA Fryslân) Lees meer

Portofoontraining

Communicatie via portofoons, een steeds vaker voorkomend iets voor vrijwilligers. Hoe gebruik je de portofoon nou het beste? Hoe voorkom je dat iedereen door elkaar heen tettert? Portofoons worden steeds vaker gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij festivals, maar ook tijdens verkeersevenementen gaan we hier meer mee te maken krijgen. Het is dan noodzakelijk om hier correct mee Lees meer

Ontspanning door te zingen

Als mantelzorger en vrijwilliger is het belangrijk om ook aandacht te geven aan je eigen ontspanning. Zingen is daarvoor een prachtige vorm. Zingen is heerlijk en zeker niet leeftijdsgebonden; je wordt er blij van en het is helemáál leuk als je SAMEN zingt! Het 55+koor is een gezellig koor voor 55+ers die graag zingen. Elke Lees meer

Sollicitatietraining

Vol zelfvertrouwen een sollicitatiebrief en CV sturen. Dat klinkt goed, toch? Solliciteren blijft een lastig vak, maar na het volgen van deze sollicitatietraining kun jij het! Dit is een praktische training met als resultaat de beste versie van jouw CV en brief. Aan het eind van deze training weet jij hoe je een goed CV Lees meer

Zeg ’t Visueel

Nieuw bij de VA-Fryslân is Verbuildinglab. Verbuildinglab organiseert trainingen waarin met behulp van de kwaliteiten en talenten van de deelnemers de verbeelding wordt opgezocht. Dus: Barst je als vrijwilliger van de goede ideeën en plannen? Maar merk je ook dat anderen je ideeën niet altijd begrijpen als je erover vertelt? En dat de ideeën dan al snel worden vergeten? Leer Lees meer

De vakantietijd is voorbij: tijd voor een training of workshop

De scholen zijn weer begonnen, de vakantietijd is weer voorbij. Een zomer met heel veel mooi weer! Hopelijk kunnen we nu weer met nieuwe energie beginnen. De VA Fryslân heeft een aantal nieuwe trainingen in het aanbod  en een aantal daarvan zetten we graag even in de spotlights! Maar er is ook vertrouwd aanbod, zoals de Instructie Lees meer