Nieuws

Nieuwe aanbieder: Schuldhulpacademie

In november en december 2019 heeft de Schuldhulpacademie twee trainingen verzorgd voor de vrijwilligers van het Buurtservicepunt in Leeuwarden. Na afloop van de trainingen waren de reacties van de deelnemers zeer lovend. We zijn als VA Fryslân dan ook blij met deze nieuwe aanbieder en stellen de Schuldhulpacademie graag aan jullie voor: Schulden zijn van Lees meer

De trossen los!

Alle verenigingen zijn weer helemaal op stoom gekomen met hun activiteiten. Er wordt gesport, toneelgespeeld, muziek gemaakt en er worden activiteiten georganiseerd voor vrijwilligers en mantelzorgers. Voor een goed verloop van al deze activiteiten zijn goed opgeleide vrijwilligers nodig. In de sportkantines en de dorpshuizen heb je mensen nodig met een IVA-certificaat of BHV-diploma, trainers Lees meer

Nieuw: Inzicht in autisme

Autisme, we horen er veel over, maar wat weten we erover? Mensen met autismespectrumstoornis (ASS) zijn anders. Dat ‘anders zijn’ veroorzaakt vaak problemen. Voor henzelf, maar ook voor mensen in hun omgeving. Inzicht in autisme zorgt voor meer begrip. Begrip helpt bij acceptatie. Deze training is daar op gericht: u krijgt meer inzicht in autisme Lees meer

‘Op maat’ centraal

De Vrijwilligers Academie Fryslân verzorgt behalve trainingen in het open aanbod voor de individuele vrijwilliger en mantelzorger ook trainingen ‘op maat’ voor organisaties., zoals vrijwilligersorganisaties, kerken of sportverenigingen.  Zo hebben wij de afgelopen periode de volgende trainingen georganiseerd: *     EHBO en BHV voor een groep vrijwilligers van Amaryllis Leeuwarden. * Schuldhulpverlening en communicatietraining voor vrijwilligers van Lees meer

We zijn over de helft!

Alle gemeenten zijn in april aangeschreven met het verzoek om voor 2019 de VA Fryslân te subsidiëren met € 0,10 per inwoner. Subsidieaanvragen moeten bij iedere gemeente het gebruikelijke traject doorlopen, maar nu beginnen de antwoorden binnen te komen. En die zijn tot nu toe allemaal positief! Een aantal grotere gemeenten zoals Leeuwarden, Heerenveen, De Lees meer

Toekomst VAFryslân: de gemeenten zijn aan zet

Alle Friese gemeenten hebben een subsidieaanvraag namens de VAFryslân ontvangen. De vraag is of de gemeenten tien eurocent per inwoner willen geven, zodat de VAFryslân door kan gaan met het aanbieden van trainingen, workshops en cursussen voor alle Friese vrijwilligers en mantelzorgers. We zijn hoopvol gestemd, maar moeten de reacties in spanning afwachten! Kerngroep en team Lees meer

VA Fryslân: onmisbaar in Fryslân

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar in de Nederlandse maatschappij. Ze zorgen voor naasten, een bloeiend verenigingsleven en organiseren tal van activiteiten en evenementen. Tegelijkertijd worden wet- en regelgeving strenger en stellen we hogere eisen aan de mensen die het werk doen. Om vrijwilligers en mantelzorgers beter te ondersteunen  biedt de Vrijwilligers Academie Fryslân (VA Fryslân) Lees meer

Portofoontraining

Communicatie via portofoons, een steeds vaker voorkomend iets voor vrijwilligers. Hoe gebruik je de portofoon nou het beste? Hoe voorkom je dat iedereen door elkaar heen tettert? Portofoons worden steeds vaker gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij festivals, maar ook tijdens verkeersevenementen gaan we hier meer mee te maken krijgen. Het is dan noodzakelijk om hier correct mee Lees meer

Ontspanning door te zingen

Als mantelzorger en vrijwilliger is het belangrijk om ook aandacht te geven aan je eigen ontspanning. Zingen is daarvoor een prachtige vorm. Zingen is heerlijk en zeker niet leeftijdsgebonden; je wordt er blij van en het is helemáál leuk als je SAMEN zingt! Het 55+koor is een gezellig koor voor 55+ers die graag zingen. Elke Lees meer

Sollicitatietraining

Vol zelfvertrouwen een sollicitatiebrief en CV sturen. Dat klinkt goed, toch? Solliciteren blijft een lastig vak, maar na het volgen van deze sollicitatietraining kun jij het! Dit is een praktische training met als resultaat de beste versie van jouw CV en brief. Aan het eind van deze training weet jij hoe je een goed CV Lees meer

Zeg ’t Visueel

Nieuw bij de VA-Fryslân is Verbuildinglab. Verbuildinglab organiseert trainingen waarin met behulp van de kwaliteiten en talenten van de deelnemers de verbeelding wordt opgezocht. Dus: Barst je als vrijwilliger van de goede ideeën en plannen? Maar merk je ook dat anderen je ideeën niet altijd begrijpen als je erover vertelt? En dat de ideeën dan al snel worden vergeten? Leer Lees meer

De vakantietijd is voorbij: tijd voor een training of workshop

De scholen zijn weer begonnen, de vakantietijd is weer voorbij. Een zomer met heel veel mooi weer! Hopelijk kunnen we nu weer met nieuwe energie beginnen. De VA Fryslân heeft een aantal nieuwe trainingen in het aanbod  en een aantal daarvan zetten we graag even in de spotlights! Maar er is ook vertrouwd aanbod, zoals de Instructie Lees meer

Jouw aanbod nu extra voordelig op vafryslan.nl

Heb jij of weet jij van een training of workshop die per-fect is voor mantelzorgers of vrijwilligers? Maar ben je er nog niet aan toegekomen om deze via de VA Fryslân aan te bieden? Of staat iets je in de weg bij het aanbieden van deze training of workshop? Dan is nú het moment om Lees meer

Zomerstop?

Hoewel het aanbod aan trainingen en workshops in de zomerperiode wat terugloopt – we genieten allemaal van het mooie weer – is de VA Fryslân in de zomerperiode gewoon bereikbaar via info@vafryslan.nl. Vragen over het aanbod, tips over trainingen of workshops en inschrijvingen? Alles is welkom! Wat wel anders is, is dat er in de Lees meer

De AVG is nog steeds hot!

De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is nog steeds een onderwerp waar veel vrijwilligers(organisaties) mee worstelen. Bij de VA Fryslân houden we ons aan de AVG. Daarvoor hebben we het één en ander uitgezocht. Hoe mooi is het dan om deze kennis te delen? Daarom staat er een format voor een verwerkersovereenkomst op de website. Dit format geeft Lees meer

Te weinig zelfvertrouwen? Zing dan mee!

Kun jij wel wat hulp gebruiken op het gebied van zelfvertrouwen of wil je voor jezelf ontdekken wat je allemaal in je hebt? Er zit een klein lijntje tussen zelfvertrouwen en zingen. Het hoort onlosmakelijk bij elkaar. Zingen is een prachtige manier om met je zelfvertrouwen aan de slag te gaan!  Word je bewust van Lees meer

De vertrouwenscontactpersoon: nut en noodzaak

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Sport Fryslân geeft een cursus van twee avonden voor toekomstige VCP’s. Els Hiemstra, coördinator van de VA Fryslân, heeft de cursus al gevolgd: “Ik heb ontzettend veel geleerd tijdens de Lees meer

“Ik durfde niet, maar heb het toch gedaan!”

Aan het woord is Riekie Riddersma, deelnemer aan het project Frij-Stiper. Ze volgde de training Basisvaardigheden en daarna ook nog ‘Door welke gekleurde bril kijk jij?’ en  ‘Presenteren doe je zo’. Onderdeel van de laatste training is het geven van een presentatie voor de groep. “Ik vond het zo spannend, maar ben zo blij dat Lees meer

Nieuw: E-mailnieuwsbrieven schrijven en Mindfulness

Terug van weggeweest: Maaien met de zeis. Staat het gras tot aan de vensterbank en kom je er met de maaimachine niet meer doorheen? Dan is het tijd voor het betere werk: maaien met een zeis! Maar de workshop is natuurlijk ook bedoeld voor mensen die dit oude ambacht graag willen leren. Onder begeleiding van Lees meer

Nieuw: BHV training

“Heeft de VA Fryslân ook BHV trainingen in huis?” was de laatste tijd een veelgehoorde vraag. Best logisch, aangezien ook de EHBO, EHAK en MHFA trainingen via de VA Fryslân zijn te volgen. We kunnen deze vraag eindelijk met ‘Ja’ beantwoorden, want G4S biedt deze training vanaf nu aan via de VA Fryslân.  Een BHV training is een Lees meer

Oproep aan Friese vrijwilligers: Kies jouw gratis workshop

Vrijwilligers kunnen bij de Vrijwilligers Academie Fryslân (VA Fryslân) nu gratis een workshop of training volgen. De provincie Fryslân stelt hiervoor vouchers beschikbaar, die Friese vrijwilligers in kunnen zetten voor de workshop of training van hun keuze. Een voucher staat gelijk aan één gratis workshop of een flinke korting van €100,-. Het is nu ongeveer Lees meer

Privacytraining in 10 stappen

“Deze training heeft mij erg geholpen. Alles is nu veel duidelijker!” Op 12 maart hebben vrijwilligers van onder andere Opstapje en MienMaatsje de training ‘In 10 stappen goed omgaan met Privacy’ gevolgd bij Vrijwilligerscentrale De Skûle Welzijn in Harlingen. De training werd gegeven door Jitske Algra en Gerjanne Hoekstra van Partoer. De vrijwilligers weten nu Lees meer

Op veler verzoek: de EHBO-cursussen zijn er weer

Weten wat je moet doen in het geval van een ongeval is van levensbelang. Wat doe je als iemand bewusteloos neervalt? Wat doe je als iemand zich (ernstig) verwondt? Deze EHBO-training geeft handvatten om in verschillende situaties voorbereid te zijn om eerste hulp te verlenen. Meer weten of inschrijven? Klik! Juist voor kinderen zit een Lees meer

Welkom: De Romte Makket Romte

Anneke Zuidema van ‘De Romte Makket Romte’ kwam kort geleden tot de ontdekking dat het geven van trainingen haar het allergelukkigst maakt. Ze schreef zich in bij de Kamer van Koophandel en gaat haar droom waar maken. Via de VA Fryslân biedt ze haar workshops ‘Mentale weerbaarheid’ aan. Mentale weerbaarheid is iets waar je dagelijks mee te Lees meer

Gegevensbescherming? Nieuwe wet? Wat houdt het in?

We ontkomen er niet aan. Op 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven en overheden – maar ook vrijwilligersorganisaties – precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en voor hoe lang. Hoe zorg je er voor dat dit vóór 25 mei ook bij jouw Lees meer

Help laaggeletterdheid de wereld uit!

Laaggeletterdheid heeft een grote impact op het leven van mensen. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven blijken zelfs minder gezond te zijn. Wanneer mensen beter leren lezen en schrijven, krijgen ze meer zelfvertrouwen en kunnen beter meedoen in de maatschappij. Dat blijkt uit onderzoek van Partoer. De VA Fryslân vindt het belangrijk dat iedereen mee Lees meer

In the spotlight: Caleidoscoop

Caleidoscoop is een trouw lid van het netwerk van de VA Fryslân. In 2018 is Caleidoscoop zelfs één van de partijen die zich inzetten voor de toekomst van de VA Fryslân. Als de welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen, werkt Caleidoschoop samen met de bewoners aan een leefbare samenleving. Dit doen ze door vrijwilligers te ondersteunen, verbindingen te leggen Lees meer

Vrijwilligers Academie Fryslân bouwt aan de toekomst

De VA Fryslân (Vrijwilligers Academie Fryslân) begint aan een nieuwe fase. Nu de pilot is afgerond hebben tien kernpartners besloten om samen de schouders eronder te zetten om van VA Fryslân een toekomstbestendige, organisatie te maken. Partoer is naast Sport Fryslân, Wellzo, Zorggroep Alliade, Patyna, KEaRN Welzijn, Doarpswurk, GGZ Friesland, Caleidoscoop en Miks Welzijn één Lees meer

Punt Twa: “Deel uitmaken van de VA Fryslân biedt veel voordelen”

Sinds december biedt Punt Twa de training ‘Nieuwbrief schrijven en versturen’ via de VA Fryslân aan. Een gewilde training, want de tweede training is ook al bijna vol. Waarom heeft Punt Twa er voor gekozen om deze training via de VA Fryslân aan vrijwilligers aan te bieden? Karin Nijdam vertelt. “Vrijwilligers hebben in een onderzoek van Lees meer

Nieuw: Interculturele communicatie

In het Open Aanbod van de VA Fryslân is sinds vorige week een nieuwe training te vinden. Deze training speelt in op onze samenleving, waarin mensen uit verschillende culturen met elkaar omgaan. In het omgaan met mensen uit een andere cultuur kom je soms voor verrassingen te staan. Iedereen reageert vanuit zijn of haar eigen normen, Lees meer

Badkamerzingen: Een cadeautje!

Ongeveer een maand geleden hebben zeventien vrijwilligers, mantelzorgers en andere deelnemers de workshop Badkamerzingen van Zangles Friesland gevolgd. Zelden werd er zo vaak en zo leuk gereageerd op een aankomende training of workshop. Maar hoe waren de ervaringen achteraf? Judith en Gina delen hun ervaringen. Judith vertelt dat ze via het dorpskrantje van Badkamerzingen had Lees meer

Frij-Stiper Café – 9 november

Afgelopen donderdag vond er opnieuw een Frij-Stiper café plaats in restaurant ‘De Ohm van Emma’ aan de Emmakade in Leeuwarden. Tijdens deze bijeenkomst werd gezellig met elkaar gegeten. Ook heeft de VA Fryslân haar scholingsprogramma voor alle Frij-Stipers gepresenteerd. Vanaf januari staat er een breed aanbod van trainingen en scholing klaar voor alle Frij-Stipers. Denk aan trainingen Lees meer

Kern met Pit

Ben jij of ken jij iemand met hét idee om de buurt, de wijk of het dorp te verbeteren? Dan is Kern met Pit een interessant initiatief! Kern met Pit stimuleert mensen om hun droom voor hun woonomgeving te realiseren. Deze droom kan van alles zijn. Denk aan het aanleggen van een speeltuin, het restaureren Lees meer

Mantelzorgers enthousiast over workshops VA Fryslân

De gemeente Ooststellingwerf neemt inmiddels twee jaar trainingen en workshops af bij de Vrijwilligers Academie Fryslân (VA Fryslân) voor mantelzorgers in de gemeente. Rachel Holwerda van de gemeente vertelt over haar ervaringen met de VA Fryslân. Mantelzorgbeleid is bij de gemeente Ooststellingwerf al jaren een belangrijk speerpunt. Wat kunnen wij als gemeente betekenen voor mantelzorgers Lees meer

Punt Twa: Nieuwe workshops

Punt Twa heeft met drie interessante workshops het aanbod van de VA Fryslân uitgebreid. De eerste workshop, ‘Vrijwilligerswerk, hoe vind je de balans?’ gaat over de balans tussen geven en nemen, wat betreft vrijwilligerswerk. Hoe blijft vrijwilligerswerk leuk? ‘Van passie naar vrijwilligerswerk’ gaat ook over vrijwilligerswerk en belicht hoe je vanuit je passies leuk vrijwilligerswerk Lees meer

Welkom GGZ Friesland!

Vanaf nu biedt ook GGZ Friesland haar trainingen en workshops aan via de VA Fryslân. Trainingen en workshops op het gebied van ‘omgaan met psychische kwetsbaarheid’ zijn niet zo vanzelfsprekend als zou moeten. In Nederland krijgt namelijk 1 op de 4 mensen in hun leven – zelf of in hun omgeving – te maken met psychische problemen. Door samen te werken met Lees meer

Week van de eenzaamheid

  Eenzaamheid herkennen, en dan? Deze zomer heeft Omroep Max de zevendelige serie Nooit meer alleen opnieuw uitgezonden. In deze serie worden vijf mensen, die eenzaam zijn een jaar lang gevolgd terwijl zij deelnemen aan de cursus Creatief leven. Hun levens en hun eenzaamheid zijn allemaal verschillend. Wat ze wel alle vijf deelden was een Lees meer

Nu in heel Fryslân: Posters en Flyers van de VA Fryslân

Tot nu toe was VA Fryslân vooral online zichtbaar, via de website en social media. Niet zo gek, omdat vrijwilligers en mantelzorgers vooral digitaal kennismaken met de VA Fryslân. Toch komt hier vanaf deze week verandering in. Tijdens de zomermaanden is hard gewerkt aan nieuw promotiemateriaal. Hiermee wordt de VA Fryslân ook offline, in het Lees meer

Top 10: Workshop ‘Fondsenwerving kan iedereen’

In het najaar van 2016 heeft de VA Fryslân uitgezocht welke wensen Fryske vrijwilligers hebben wat betreft trainingen, workshops en andere scholingsmogelijkheden. De uitkomsten hiervan stonden in de nieuwsbrief van afgelopen februari. Op basis van de uitkomsten is een Top 10 opgesteld van de meest gewilde trainingen en workshops. De komende tijd gaan de VA Fryslân Lees meer

Pionieren met de KwadrantGroep

De samenwerking tussen de KwadrantGroep, één van de partners van de VA Fryslân, en de VA Fryslân is de laatste maanden in een stroomversnelling geraakt. Kenmerkend hiervoor is het woord ‘pionieren’.  Begin 2017 is de samenwerking concreet gestart met de organisatie van drie pilots op drie locaties van Palet – één van de merknamen van Lees meer

‘Wij kunnen veel van de Deense Culturele Hoofdstad leren’

Hoe hebben de Denen het vrijwilligerswerk georganiseerd in Aarhus, de Culturele hoofdstad van 2017? Els Hiemstra van de Vrijwilligers Academie Fryslân bracht samen met de Frij-Stiper projectgroep uit Leeuwarden een werkbezoek aan Aarhus. Wat haar het meest is opgevallen? ,,De trots en bevlogenheid waarmee vrijwilligers daar hun werk doen.’’ Els Hiemstra: ,,Wij werden zeer gastvrij Lees meer

Gratis workshops voor alle Fryske vrijwilligers

Goed nieuws voor alle vrijwilligers uit Fryslân. Zij krijgen de kans om gratis of met flinke korting trainingen en workshops te volgen via de Vrijwilligers Academie Fryslân. Maandag 12 juni 2017  heeft gedeputeerde Michiel Schrier de eerste voucher overhandigd aan vrijwilliger Albert Haanstra. Ondersteuning belangrijk De provincie Fryslân vindt goede ondersteuning van vrijwilligers erg belangrijk. Lees meer

Badkamerzingen

Eén van de doelen van de VA Fryslân voor 2017 is meer trainingen en workshops bundelen voor mensen die voor een ander zorgen – op wat voor manier dan ook. Voor elkaar zorgen wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. De VA Fryslân vindt het daarom belangrijk om bewust aandacht te besteden aan de mensen die Lees meer

Gefeliciteerd!

Vorige week woensdag (26 april) was de eerste lichting Frij-Stipers van dit jaar toe aan hun vierde en laatste training Basisvaardigheden. Tijdens deze laatste trainingssessie werd voor het laatst aan de hand van theorie en praktische rollenspellen gewerkt aan vaardigheden als effectief communiceren en omgaan met kritiek en andere meningen. Gedurende het laatste uur is Lees meer

Frij-Stipers in actie!

Afgelopen woensdag heeft de eerste groep Frij-Stipers het tweede deel van de training Basisvaardigheden gevolgd. Voor een aantal Frij-Stipers is er vanavond meteen een bijzondere rol weggelegd. Zij fungeren namelijk als gastheer of gastvrouw tijdens The Passion.  Friezen die te maken hebben met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen via het Frij-Stiper-project de mogelijkheid om bij Lees meer

Eenzaamheid bij de Friese 65+’ers

Eén derde van de Friese 65+’ers blijkt matige tot zeer ernstige eenzaamheid te ervaren, aldus het Fries Sociaal Planbureau in de Leeuwarder Courant. Voor de Friese twintigers en veertigers gelden vergelijkbare cijfers, terwijl bijna de helft van de 75+’ers aangeeft hier tegenaan te lopen. Opvallend is dat eenzaamheid niet gebonden lijkt te zijn aan leeftijd. Lees meer