post

Mantelzorgers enthousiast over workshops VA Fryslân

De gemeente Ooststellingwerf neemt inmiddels twee jaar trainingen en workshops af bij de Vrijwilligers Academie Fryslân (VA Fryslân) voor mantelzorgers in de gemeente. Rachel Holwerda van de gemeente vertelt over haar ervaringen met de VA Fryslân.

Mantelzorgbeleid is bij de gemeente Ooststellingwerf al jaren een belangrijk speerpunt.

Wat kunnen wij als gemeente betekenen voor mantelzorgers en hoe kunnen wij ze ondersteunen? Uit een enquête onder mantelzorgers is gebleken dat mantelzorgers vooral behoefte hebben aan trainingen en cursussen die specifiek op hen gericht zijn. Els Hiemstra van de VA Fryslân had voor ons een mooi aanbod en nu nemen wij alweer twee jaar workshops bij hen af voor onze mantelzorgers. De trainingen gaan bijvoorbeeld over ‘Hoe blijf je zelf fit als mantelzorger’, ‘Hoe ga je om met het ziektebeeld Alzheimer’ of ‘Hoe leer je als mantelzorger een brug slaan tussen formele en informele zorg’.’’

Mantelzorgers enthousiast

,,Elke keer komt er een select groepje van 15 tot 20 mantelzorgers op de training af. Deze mensen zijn erg enthousiast over de trainingen. Maar ook het contact met lotgenoten doet hen goed. Er ontstaan soms mooie vriendschappen dankzij deze bijeenkomsten. Voor ons als gemeente is het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen omdat wij voor een groot gedeelte afhankelijk van hen zijn. Mensen die zorg nodig hebben kunnen daardoor zolang mogelijk thuis blijven wonen. Maar de belangrijkste reden dat wij deze trainingen bij de VA Fryslân afnemen is dat wij mantelzorgers zo goed mogelijk willen helpen. Mantelzorgers hebben er niet voor gekozen om mantelzorger te worden. Ze hebben de neiging om alles zelf te doen en dat is tegelijkertijd ook de grootste valkuil voor mantelzorgers. Dat ze altijd maar doorgaan. Als gemeente zien wij het daarom als een belangrijke taak om hen te ondersteunen. Het aanbieden van deze cursussen blijkt daarvoor een goed middel te zijn.’’

Cursussen op maat

,,De samenwerking met de VA Fryslân ervaren wij als zeer prettig. De medewerkers denken met ons mee, we hebben regelmatig contact en houden elkaar op de hoogte. Voordeel van de VA Fryslân is dat zij cursussen op maat maken. Als wij vanuit onze mantelzorgers bijvoorbeeld een specifieke zorgvraag krijgen, kunnen de trainingen en workshops daarop aangepast worden. Zo kun je inspringen op de wensen van de mantelzorgers. En daar gaat het uiteindelijk om.’’

Dit artikel delen via
EmailFacebookTwitterLinkedIn