post

Eenzaamheid bij de Friese 65+’ers

Eén derde van de Friese 65+’ers blijkt matige tot zeer ernstige eenzaamheid te ervaren, aldus het Fries Sociaal Planbureau in de Leeuwarder Courant. Voor de Friese twintigers en veertigers gelden vergelijkbare cijfers, terwijl bijna de helft van de 75+’ers aangeeft hier tegenaan te lopen. Opvallend is dat eenzaamheid niet gebonden lijkt te zijn aan leeftijd. Binnen alle leeftijdscategorieën lijkt eenzaamheid een rol te spelen.   

De aanpak van eenzaamheid draait in de eerste plaats om het doorbreken van het taboe rondom eenzaamheid. Volgens Jacqueline Salmen, coach en specialist eenzaamheid, moeten mensen in hun sociale omgeving durven door te vragen. Waar het vroeger heel normaal was om door te vragen op hoe het met iemand gaat, zien veel mensen dit tegenwoordig als inbreuk op hun privacy. Daarbij ontstaat eenzaamheid vaak bij de verstoring van vaste patronen, zoals bij ziekte of het verlies van een dierbare. Bij de bestrijding van eenzaamheid zou de samenleving volgens Salmen meer moeten teruggaan naar het sociale contact zoals dat vroeger was. Ook zijn zelfonderzoek en zelfvertrouwen en sociale vaardigheden van essentieel belang. Op de lange termijn leidt bestrijding van eenzaamheid tot vitalere mensen en een besparing van kosten.

Het blijkt dat het herkennen van eenzaamheid een belangrijke rol speelt bij het tegengaan ervan. De VA Fryslân wil graag haar steentje bijdragen in de aanpak van eenzaamheid en biedt daarom de cursus ‘Eenzaamheid herkennen en dan?’ van Trees Flapper aan op de website. Deze training voor vrijwilligers richt zich vooral op de verschijningsvormen van eenzaamheid en hoe hier het beste mee kan worden omgegaan. Geïnteresseerd in deze training of het verdere aanbod van Trees Flapper? Klik dan op de bovenstaande link en kijk verder op de website!

 

 

Dit artikel delen via
EmailFacebookTwitterLinkedIn