post

De trossen los!

Alle verenigingen zijn weer helemaal op stoom gekomen met hun activiteiten. Er wordt gesport, toneelgespeeld, muziek gemaakt en er worden activiteiten georganiseerd voor vrijwilligers en mantelzorgers. Voor een goed verloop van al deze activiteiten zijn goed opgeleide vrijwilligers nodig. In de sportkantines en de dorpshuizen heb je mensen nodig met een IVA-certificaat of BHV-diploma, trainers moeten eerste hulp kunnen verlenen en vrijwilligers in de zorg moeten kunnen omgaan met verlies en rouw en emoties bij de anderen.
Voor al deze aspecten van het vrijwilligerswerk kan de VA Fryslân passende trainingen verzorgen. Dat kan via de open inschrijving, maar ook toegesneden op jullie organisatie of behoefte. We hebben een groot netwerk van aanbieders van trainingen op een breed terrein.

We hebben het of we vinden het!

Dit artikel delen via
EmailFacebookTwitterLinkedIn