Vrijwilligers bij sportverenigingen in Friesland

In Fryslân zijn drie van de vier sportverenigingen op zoek naar (meer) vrijwilligers. Eén op de vijf heeft nu een tekort aan vrijwilligers. Vooral grote verenigingen én verenigingen met een eigen accommodatie zijn op zoek naar (extra) vrijwilligers. Daarnaast is het lastig om vrijwilligers te vinden die zich langdurig in willen zetten voor de club. Lees meer

De VA Fryslân biedt méér

In het aanbod op maat van de VA Fryslân is de training ‘Werken met culturele diversiteit’ van Wellzo te vinden. In deze training leren vrijwilligers wat de invloed kan zijn van cultuur op het eigen denken en handelen en dat van anderen. Hoe herken je cultuurverschillen en hoe kunnen misverstanden in interculturele communicatie worden voorkomen? Lees meer

Achter de schermen

Vrijwilligers en mantelzorgers weten de VA Fryslân steeds beter te vinden. Daarnaast heeft de VA Fryslân zowel binnen als buiten Fryslân goede contacten met diverse partijen, bijvoorbeeld op het gebied van welzijn en zorg. De VA Fryslân groeit!  Voor de vrijwilligers en mantelzorgers heeft de VA Fryslân inmiddels een uitgebreid aanbod van meer dan 90 Lees meer

Meer Vrijwilligers in Korte Tijd

  De afgelopen tijd is het (dreigend) tekort aan vrijwilligers en financiële middelen bij sportverenigingen volop in het nieuws geweest. Alom is bekend dat clubs niet kunnen betalen voor alle werkzaamheden die nodig zijn om clubactiviteiten plaats te laten vinden. Maar hoe vinden ze dan de handen en voeten die de benodigde werkzaamheden wel gaan verrichten en de kosten Lees meer

Vrijwilligers Academie Fryslân gaat FRIJ-STIPERS opleiden voor CH2018

De kogel is door de kerk. Duizend zogenaamde Frij-Stipers krijgen een rol bij Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. De Vrijwilligers Academie Fryslân verzorgt de trainingen voor dit project.  Eerder werd al bekend dat vanuit het ESF-programma ‘Brug Naar Werk’ en de Friese gemeenten 1 miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor werving, trainingen, opleidingen en begeleiding van Lees meer

De Vrijwilligers Academie Fryslân versterkt met jong talent!

We hebben er twee nieuwe collega’s bij. Het gaat om de 25-jarige Gerjanne Hoekstra uit Grou en de 26-jarige Jelmer de Vries uit Groningen. Beiden gaan zich bezig houden met de Vrijwilligers Academie Fryslân. Gerjanne zal alles wat met trainingen in de  zorg te maken heeft onder haar hoede nemen en Jelmer vooral de trainingen Lees meer

IVA Rottevalle: 36 deelnemers ontvingen certificaat

Op 11 januari heeft Sociale Hygiëne Noord Nederland in opdracht van de Vrijwilligers Academie Fryslân deelnemers geschoold van het nieuwe Multifunctioneel Centrum (MFC) It Werflân. Rondom 19.30 verzamelden zich een flinke groep vrijwilligers die het prima met elkaar konden vinden, gezien de verbale interactie over en weer. De gesprekken gingen dan ook over zaken die Lees meer

Scholingswensen, resultaten van de enquête

Afgelopen zomer heeft de Vrijwilligers Academie Fryslân een enquête gehouden waarvoor menige organisatie haar vrijwilligers heeft gevraagd naar de wensen die er leefden op het gebied van scholing en training. Er kwamen 419 reactie binnen die nu in een rapport zijn gebundeld.  De resultaten zijn niet representatief voor alle Friese vrijwilligers want het CBS geeft aan Lees meer

Column: Stop met betuttelen van vrijwilligers

Op 7 december werd de Nationale Vrijwilligersdag gevierd. In de aankondigingen die ik voorafgaand in mijn mailbox tegenkwam stond veelal dat vrijwilligers die dag ‘in het zonnetje worden gezet’. Persoonlijk vind ik dat nogal betuttelend. En wie zit er nou op te wachten om ‘in het zonnetje’ te worden gezet? Zelf ben ik, naast mijn betaalde werk, Lees meer

Vrijwillig werken, misverstanden ontrafeld

In de Leeuwarder Courant werd onlangs aandacht besteed aan vijf misverstanden over vrijwilligerswerk. Lang niet elk vrijwilligerswerk wordt onbetaald gedaan maar wat mag er en wat mag niet? Wat zijn de rechten en de plichten van een vrijwilliger en waar let de belasting op? Bent u vrijwilliger en wilt u meer weten over vergoedingen, lees Lees meer