De trossen los!

Alle verenigingen zijn weer helemaal op stoom gekomen met hun activiteiten. Er wordt gesport, toneelgespeeld, muziek gemaakt en er worden activiteiten georganiseerd voor vrijwilligers en mantelzorgers. Voor een goed verloop van al deze activiteiten zijn goed opgeleide vrijwilligers nodig. In de sportkantines en de dorpshuizen heb je mensen nodig met een IVA-certificaat of BHV-diploma, trainers Lees meer

Nieuw: Inzicht in autisme

Autisme, we horen er veel over, maar wat weten we erover? Mensen met autismespectrumstoornis (ASS) zijn anders. Dat ‘anders zijn’ veroorzaakt vaak problemen. Voor henzelf, maar ook voor mensen in hun omgeving. Inzicht in autisme zorgt voor meer begrip. Begrip helpt bij acceptatie. Deze training is daar op gericht: u krijgt meer inzicht in autisme Lees meer

‘Op maat’ centraal

De Vrijwilligers Academie Fryslân verzorgt behalve trainingen in het open aanbod voor de individuele vrijwilliger en mantelzorger ook trainingen ‘op maat’ voor organisaties., zoals vrijwilligersorganisaties, kerken of sportverenigingen.  Zo hebben wij de afgelopen periode de volgende trainingen georganiseerd: *     EHBO en BHV voor een groep vrijwilligers van Amaryllis Leeuwarden. * Schuldhulpverlening en communicatietraining voor vrijwilligers van Lees meer

Jouw aanbod nu extra voordelig op vafryslan.nl

Heb jij of weet jij van een training of workshop die per-fect is voor mantelzorgers of vrijwilligers? Maar ben je er nog niet aan toegekomen om deze via de VA Fryslân aan te bieden? Of staat iets je in de weg bij het aanbieden van deze training of workshop? Dan is nú het moment om Lees meer

Zomerstop?

Hoewel het aanbod aan trainingen en workshops in de zomerperiode wat terugloopt – we genieten allemaal van het mooie weer – is de VA Fryslân in de zomerperiode gewoon bereikbaar via info@vafryslan.nl. Vragen over het aanbod, tips over trainingen of workshops en inschrijvingen? Alles is welkom! Wat wel anders is, is dat er in de Lees meer

De AVG is nog steeds hot!

De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is nog steeds een onderwerp waar veel vrijwilligers(organisaties) mee worstelen. Bij de VA Fryslân houden we ons aan de AVG. Daarvoor hebben we het één en ander uitgezocht. Hoe mooi is het dan om deze kennis te delen? Daarom staat er een format voor een verwerkersovereenkomst op de website. Dit format geeft Lees meer

“Ik durfde niet, maar heb het toch gedaan!”

Aan het woord is Riekie Riddersma, deelnemer aan het project Frij-Stiper. Ze volgde de training Basisvaardigheden en daarna ook nog ‘Door welke gekleurde bril kijk jij?’ en  ‘Presenteren doe je zo’. Onderdeel van de laatste training is het geven van een presentatie voor de groep. “Ik vond het zo spannend, maar ben zo blij dat Lees meer

Nieuw: E-mailnieuwsbrieven schrijven en Mindfulness

Terug van weggeweest: Maaien met de zeis. Staat het gras tot aan de vensterbank en kom je er met de maaimachine niet meer doorheen? Dan is het tijd voor het betere werk: maaien met een zeis! Maar de workshop is natuurlijk ook bedoeld voor mensen die dit oude ambacht graag willen leren. Onder begeleiding van Lees meer

Nieuw: BHV training

“Heeft de VA Fryslân ook BHV trainingen in huis?” was de laatste tijd een veelgehoorde vraag. Best logisch, aangezien ook de EHBO, EHAK en MHFA trainingen via de VA Fryslân zijn te volgen. We kunnen deze vraag eindelijk met ‘Ja’ beantwoorden, want G4S biedt deze training vanaf nu aan via de VA Fryslân.  Een BHV training is een Lees meer

Oproep aan Friese vrijwilligers: Kies jouw gratis workshop

Vrijwilligers kunnen bij de Vrijwilligers Academie Fryslân (VA Fryslân) nu gratis een workshop of training volgen. De provincie Fryslân stelt hiervoor vouchers beschikbaar, die Friese vrijwilligers in kunnen zetten voor de workshop of training van hun keuze. Een voucher staat gelijk aan één gratis workshop of een flinke korting van €100,-. Het is nu ongeveer Lees meer

Privacytraining in 10 stappen

“Deze training heeft mij erg geholpen. Alles is nu veel duidelijker!” Op 12 maart hebben vrijwilligers van onder andere Opstapje en MienMaatsje de training ‘In 10 stappen goed omgaan met Privacy’ gevolgd bij Vrijwilligerscentrale De Skûle Welzijn in Harlingen. De training werd gegeven door Jitske Algra en Gerjanne Hoekstra van Partoer. De vrijwilligers weten nu Lees meer

Op veler verzoek: de EHBO-cursussen zijn er weer

Weten wat je moet doen in het geval van een ongeval is van levensbelang. Wat doe je als iemand bewusteloos neervalt? Wat doe je als iemand zich (ernstig) verwondt? Deze EHBO-training geeft handvatten om in verschillende situaties voorbereid te zijn om eerste hulp te verlenen. Meer weten of inschrijven? Klik! Juist voor kinderen zit een Lees meer

Welkom: De Romte Makket Romte

Anneke Zuidema van ‘De Romte Makket Romte’ kwam kort geleden tot de ontdekking dat het geven van trainingen haar het allergelukkigst maakt. Ze schreef zich in bij de Kamer van Koophandel en gaat haar droom waar maken. Via de VA Fryslân biedt ze haar workshops ‘Mentale weerbaarheid’ aan. Mentale weerbaarheid is iets waar je dagelijks mee te Lees meer

Gegevensbescherming? Nieuwe wet? Wat houdt het in?

We ontkomen er niet aan. Op 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven en overheden – maar ook vrijwilligersorganisaties – precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en voor hoe lang. Hoe zorg je er voor dat dit vóór 25 mei ook bij jouw Lees meer

Help laaggeletterdheid de wereld uit!

Laaggeletterdheid heeft een grote impact op het leven van mensen. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven blijken zelfs minder gezond te zijn. Wanneer mensen beter leren lezen en schrijven, krijgen ze meer zelfvertrouwen en kunnen beter meedoen in de maatschappij. Dat blijkt uit onderzoek van Partoer. De VA Fryslân vindt het belangrijk dat iedereen mee Lees meer

In the spotlight: Caleidoscoop

Caleidoscoop is een trouw lid van het netwerk van de VA Fryslân. In 2018 is Caleidoscoop zelfs één van de partijen die zich inzetten voor de toekomst van de VA Fryslân. Als de welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen, werkt Caleidoschoop samen met de bewoners aan een leefbare samenleving. Dit doen ze door vrijwilligers te ondersteunen, verbindingen te leggen Lees meer

Vrijwilligers Academie Fryslân bouwt aan de toekomst

De VA Fryslân (Vrijwilligers Academie Fryslân) begint aan een nieuwe fase. Nu de pilot is afgerond hebben tien kernpartners besloten om samen de schouders eronder te zetten om van VA Fryslân een toekomstbestendige, organisatie te maken. Partoer is naast Sport Fryslân, Wellzo, Zorggroep Alliade, Patyna, KEaRN Welzijn, Doarpswurk, GGZ Friesland, Caleidoscoop en Miks Welzijn één Lees meer

Punt Twa: “Deel uitmaken van de VA Fryslân biedt veel voordelen”

Sinds december biedt Punt Twa de training ‘Nieuwbrief schrijven en versturen’ via de VA Fryslân aan. Een gewilde training, want de tweede training is ook al bijna vol. Waarom heeft Punt Twa er voor gekozen om deze training via de VA Fryslân aan vrijwilligers aan te bieden? Karin Nijdam vertelt. “Vrijwilligers hebben in een onderzoek van Lees meer

Nieuw: Interculturele communicatie

In het Open Aanbod van de VA Fryslân is sinds vorige week een nieuwe training te vinden. Deze training speelt in op onze samenleving, waarin mensen uit verschillende culturen met elkaar omgaan. In het omgaan met mensen uit een andere cultuur kom je soms voor verrassingen te staan. Iedereen reageert vanuit zijn of haar eigen normen, Lees meer

Badkamerzingen: Een cadeautje!

Ongeveer een maand geleden hebben zeventien vrijwilligers, mantelzorgers en andere deelnemers de workshop Badkamerzingen van Zangles Friesland gevolgd. Zelden werd er zo vaak en zo leuk gereageerd op een aankomende training of workshop. Maar hoe waren de ervaringen achteraf? Judith en Gina delen hun ervaringen. Judith vertelt dat ze via het dorpskrantje van Badkamerzingen had Lees meer

‘Wij kunnen veel van de Deense Culturele Hoofdstad leren’

Hoe hebben de Denen het vrijwilligerswerk georganiseerd in Aarhus, de Culturele hoofdstad van 2017? Els Hiemstra van de Vrijwilligers Academie Fryslân bracht samen met de Frij-Stiper projectgroep uit Leeuwarden een werkbezoek aan Aarhus. Wat haar het meest is opgevallen? ,,De trots en bevlogenheid waarmee vrijwilligers daar hun werk doen.’’ Els Hiemstra: ,,Wij werden zeer gastvrij Lees meer

Badkamerzingen

Eén van de doelen van de VA Fryslân voor 2017 is meer trainingen en workshops bundelen voor mensen die voor een ander zorgen – op wat voor manier dan ook. Voor elkaar zorgen wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. De VA Fryslân vindt het daarom belangrijk om bewust aandacht te besteden aan de mensen die Lees meer

Gefeliciteerd!

Vorige week woensdag (26 april) was de eerste lichting Frij-Stipers van dit jaar toe aan hun vierde en laatste training Basisvaardigheden. Tijdens deze laatste trainingssessie werd voor het laatst aan de hand van theorie en praktische rollenspellen gewerkt aan vaardigheden als effectief communiceren en omgaan met kritiek en andere meningen. Gedurende het laatste uur is Lees meer

Vrijwilligers bij sportverenigingen in Friesland

In Fryslân zijn drie van de vier sportverenigingen op zoek naar (meer) vrijwilligers. Eén op de vijf heeft nu een tekort aan vrijwilligers. Vooral grote verenigingen én verenigingen met een eigen accommodatie zijn op zoek naar (extra) vrijwilligers. Daarnaast is het lastig om vrijwilligers te vinden die zich langdurig in willen zetten voor de club. Lees meer

De VA Fryslân biedt méér

In het aanbod op maat van de VA Fryslân is de training ‘Werken met culturele diversiteit’ van Wellzo te vinden. In deze training leren vrijwilligers wat de invloed kan zijn van cultuur op het eigen denken en handelen en dat van anderen. Hoe herken je cultuurverschillen en hoe kunnen misverstanden in interculturele communicatie worden voorkomen? Lees meer

Achter de schermen

Vrijwilligers en mantelzorgers weten de VA Fryslân steeds beter te vinden. Daarnaast heeft de VA Fryslân zowel binnen als buiten Fryslân goede contacten met diverse partijen, bijvoorbeeld op het gebied van welzijn en zorg. De VA Fryslân groeit!  Voor de vrijwilligers en mantelzorgers heeft de VA Fryslân inmiddels een uitgebreid aanbod van meer dan 90 Lees meer

Meer Vrijwilligers in Korte Tijd

  De afgelopen tijd is het (dreigend) tekort aan vrijwilligers en financiële middelen bij sportverenigingen volop in het nieuws geweest. Alom is bekend dat clubs niet kunnen betalen voor alle werkzaamheden die nodig zijn om clubactiviteiten plaats te laten vinden. Maar hoe vinden ze dan de handen en voeten die de benodigde werkzaamheden wel gaan verrichten en de kosten Lees meer

Vrijwilligers Academie Fryslân gaat FRIJ-STIPERS opleiden voor CH2018

De kogel is door de kerk. Duizend zogenaamde Frij-Stipers krijgen een rol bij Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. De Vrijwilligers Academie Fryslân verzorgt de trainingen voor dit project.  Eerder werd al bekend dat vanuit het ESF-programma ‘Brug Naar Werk’ en de Friese gemeenten 1 miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor werving, trainingen, opleidingen en begeleiding van Lees meer

De Vrijwilligers Academie Fryslân versterkt met jong talent!

We hebben er twee nieuwe collega’s bij. Het gaat om de 25-jarige Gerjanne Hoekstra uit Grou en de 26-jarige Jelmer de Vries uit Groningen. Beiden gaan zich bezig houden met de Vrijwilligers Academie Fryslân. Gerjanne zal alles wat met trainingen in de  zorg te maken heeft onder haar hoede nemen en Jelmer vooral de trainingen Lees meer

IVA Rottevalle: 36 deelnemers ontvingen certificaat

Op 11 januari heeft Sociale Hygiëne Noord Nederland in opdracht van de Vrijwilligers Academie Fryslân deelnemers geschoold van het nieuwe Multifunctioneel Centrum (MFC) It Werflân. Rondom 19.30 verzamelden zich een flinke groep vrijwilligers die het prima met elkaar konden vinden, gezien de verbale interactie over en weer. De gesprekken gingen dan ook over zaken die Lees meer

Scholingswensen, resultaten van de enquête

Afgelopen zomer heeft de Vrijwilligers Academie Fryslân een enquête gehouden waarvoor menige organisatie haar vrijwilligers heeft gevraagd naar de wensen die er leefden op het gebied van scholing en training. Er kwamen 419 reactie binnen die nu in een rapport zijn gebundeld.  De resultaten zijn niet representatief voor alle Friese vrijwilligers want het CBS geeft aan Lees meer

Column: Stop met betuttelen van vrijwilligers

Op 7 december werd de Nationale Vrijwilligersdag gevierd. In de aankondigingen die ik voorafgaand in mijn mailbox tegenkwam stond veelal dat vrijwilligers die dag ‘in het zonnetje worden gezet’. Persoonlijk vind ik dat nogal betuttelend. En wie zit er nou op te wachten om ‘in het zonnetje’ te worden gezet? Zelf ben ik, naast mijn betaalde werk, Lees meer

Vrijwillig werken, misverstanden ontrafeld

In de Leeuwarder Courant werd onlangs aandacht besteed aan vijf misverstanden over vrijwilligerswerk. Lang niet elk vrijwilligerswerk wordt onbetaald gedaan maar wat mag er en wat mag niet? Wat zijn de rechten en de plichten van een vrijwilliger en waar let de belasting op? Bent u vrijwilliger en wilt u meer weten over vergoedingen, lees Lees meer

Oranjefonds en VSB fonds financieren tweede pilotjaar

Op basis van de positieve resultaten van de Vrijwilligers Academie Fryslân (VA Fryslân) in het eerste jaar hebben zowel het Oranjefonds als het VSB fonds besloten het tweede en laatste pilotjaar financieel te steunen. De VA Fryslân werd op 11 januari 2016 feestelijk geopend door gedeputeerde Schrier. Inmiddels hebben achttien organisaties zich verbonden als strategisch Lees meer

Vrijwilligersbeurs 2016

Op de Vrijwilligersbeurs 2016 helpen we u op weg naar passend vrijwilligerswerk! Vindt u ook dat vrijwilligerswerk leuk moet zijn en voldoening moet geven? Maar weet u niet wat er allemaal te doen is op het gebied van vrijwilligerswerk? Welke organisaties zijn op zoek naar vrijwilligers en welke van deze organisaties past het beste bij Lees meer

Eerste winnaar gratis training

Deze zomer heeft de Vrijwilligers Academie Fryslân een enquête uitgezet waarin men kon aangeven op welk gebied men graag getraind zou willen worden. Op 18 oktober is de eerste winnaar van de gratis training bekend geworden. Elina van der Leest – Tapken, vrijwilliger in Ferwert, krijgt de cadeaubon toegestuurd. Door haar functie binnen het bestuur van Lees meer

Ontmoet elkaar op de Vrijwilligersbeurs!

Vrijwilligersbeurs Dinsdag 1 november vindt weer de jaarlijkse Vrijwilligersbeurs plaats welke georganiseerd wordt door WELLZO Vrijwilligerswerk. Van 16.00 tot 18.00 uur opent De Harmonie haar deuren om bezoekers kennis te laten maken met vrijwilligerswerk.  De vrijwilligersbeurs is niet meer weg te denken uit de vrijwilligerswereld. Elk jaar wordt de beurs met veel succes georganiseerd waar Lees meer

Scholingswensen invullen en een gratis training winnen?

Om scholingswensen van vrijwilligers te verzamelen en daaruit het scholingsprogramma 2016-2017 te kunnen samenstellen, hebben we onderstaande vragenlijst gemaakt. We willen u kennis en oefening aanbieden over onderwerpen en op gebieden die u interesseren. Om de trainingen en workshops (nog beter) aan te laten sluiten op uw wensen vragen we u onderstaande vragenlijst in te vullen. Op Lees meer

Culturele Hoofdstad

De gemeente Leeuwarden wil de evenementen van Culturele Hoofdstad gebruiken om mensen vanuit de Participatiewet de kans te geven werkervaring op te doen. Duizenden vrijwilligers zijn er nodig in 2018. Welzijnsorganisatie Wellzo heeft de regie bij het werven en trainen van de vrijwilligers. De Vrijwilligers Academie Fryslân verzorgt de opleidingen. Finster op Fryslân heeft dit Lees meer

Certificering Frij Stipers

De eerste vrijwilligers die aan de slag gaan bij de activiteiten van Culturele Hoofdstad hebben hun certificaat gehaald. Zij hebben de basistraining Frij Stiper succesvol afgerond. In totaal worden duizend mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid. Wellzo verzorgt de werving en selectie van de vrijwilligers, ook wel Frij Stipers genoemd. Het is Lees meer

Succesvolle training “Omgaan met grensoverschrijdend gedrag/agressie”

Op woensdag 8 juni 2016 hebben 6 medewerkers van WELLZO samen met 2 medewerkers van KEARN deelgenomen aan de training “Omgaan met grensoverschrijdend gedrag/agressie”. Na een korte introductie van trainer Fenno Moes en Trainingsactrice Neeltje van den Brand en een kennismakingsrondje met de deelnemers zijn er in een open en ontspannen sfeer veel uiteenlopende situaties Lees meer

Onderzoek vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven

Zes op de tien leden van het Fries burgerpanel doet op dit moment vrijwilligerswerk. Ze zijn hier over het algemeen erg tevreden over, het gemiddelde cijfer dat ze hun vrijwilligerswerk geven is een acht. Het meeste vrijwilligerswerk wordt gedaan bij sportverenigingen. De belangrijkste motivatie om vrijwilligerswerk te gaan doen is de verbondenheid met de organisatie. Lees meer

Eenzaamheid, interview met Trees Flapper

In Nederland, en ook in Friesland vormen psychische klachten een groot deel van de totale ziektelast onder de volwassen bevolking. Een minder goede psychische gezondheid heeft gevolgen voor de persoon zelf, zijn omgeving en de maatschappij. Als gevolg van psychische klachten kan iemand zijn werk
 en inkomen verliezen en sociale uitsluiting ervaren. Over dit thema Lees meer

Stenden studenten versterken de VA Fryslân

In 2018 is Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. In dat jaar zal het hier bruisen van activiteiten. Om ervoor te zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn (FRIJ-STIPERS, zoals wij ze noemen) zullen zijn om van LF 2018 een succes te maken is er een projectgroep opgericht. Naast WELLZO, gemeente Leeuwarden, Regelpunt en Merkmakers maakt de Lees meer

Nieuwe partner Stichting Lezen & Schrijven

  De stichting Lezen & Schrijven heeft zich aangemeld als nieuwe partner bij de Vrijwilligers Academie. Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je namelijk je kans op een gezond en Lees meer

Training Fit en Vitaal krijgt een 7.8 gemiddeld!

De training ‘Hoe blijf ik fit en vitaal als mantelzorger’ is inmiddels succesvol afgerond. Twintig mantelzorgers hebben in Ooststellingwerf de training gevolgd. In deze training van twee dagdelen lag de nadruk op het bewust worden van wat mantelzorgers kunnen doen om goed voor zichzelf zelf te blijven zorgen, fit en vitaal te blijven.   De Lees meer

Stipe.frl

In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 is er een prachtige nieuwe website gelanceerd. Deze website is een initiatief van CH 2018 en onze partner Keunstwurk. Omdat het een mooi en functioneel product is geworden voor een ieder die evenementen organiseert,

Vrijwilligerscafé Wellzo

Vanmiddag in gesprek met vrijwilligers van WELLZO over scholing en training tijdens het vrijwilligerscafé. Vrijwilligers gaven aan veel belangstelling te hebben voor het trainingsaanbod van de Vrijwilligers Academie. Nu nog een kwestie van effectief samenwerken. Alle vertrouwen in. Goed bezig daar in Leeuwarden met waarderingsbeleid voor vrijwilligers en mantelzorgers. Vrijwilligers gaven aan met name belangstelling Lees meer

Fit en vitaal in Ooststellingwerf

De training ‘Hoe blijf ik fit en vitaal als mantelzorger’ gaat definitief door in Ooststellingwerf. Vijftien mantelzorgers hebben zich aangemeld voor de training. In deze training van twee dagdelen ligt de nadruk op bewust worden van wat mantelzorgers kunnen doen om goed voor zichzelf zelf te blijven zorgen, fit en vitaal te blijven. Goed zorgen Lees meer

Adviesraad

Op 16 februari heeft de eerste adviesraadsbijeenkomst plaats gevonden. Deze zeer diverse groep mensen, afkomstig uit onze partners en aanbieders, bieden ieder hun expertise aan om van de Vrijwilligers Academie Fryslân een dynamisch geheel te maken waarbij niet alleen bestaande trainingen en netwerken een rol spelen maar vooral ook wat we als nieuw netwerk kunnen uitrollen. Lees meer